Web 2.0 alkalmazások használata a tanításban

Az internet, az interneten elérhető szolgáltatások ma már a mindennapjaink szerves részét képezik, így az oktatás sem mondhat le a hálózaton elérhető szolgáltatásokról. A program során részvevők megismerkedhetnek azokkal a web 2.0 alkalmazásokkal, melyeket az oktatás folyamán használni tudnak munkájuk hatékonyabbá tételében. A tanfolyam elsősorban az új prezentálási lehetőségekre fókuszál. Igyekszik tisztázni a részvevőkkel az egyes alkalmazások felhasználási ismeretein túl azok használatához szükséges módszertani ismereteket is. A résztvevők elsajátíthatják azokat az ismereteket, melyek lehetővé teszik, hogy tanulóik a tanítás-tanulás folyamatában nem csak passzív részvevők legyenek. A megismerendő alkalmazások lehetővé teszik, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt az oktatás folyamatában, kihasználják a web 2.0 sajátosságait: mint például, a közös tudás, tudásmegosztás, címkézés, saját tudásbázisok építése.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva