Testnevelés a 21. században

A továbbképzés tartalma koherens részét képezi a teljes körű óvodai és iskolai egészségfejlesztési programoknak.
A gyermekek mozgásos tevékenységrepertoárjának kialakításában az óvodai, valamint a kisiskolás éveknek kulcsfontosságú szerepük van. Ha a mozgáskészségek fejlesztése sikerorientált környezetben zajlik, és azok alkalmazása a fejlődési jellemzőknek megfelelően alakul, nagy eséllyel fokozódik a gyermekek mozgásos aktivitása, és pozitív attitűdök formálódnak a testneveléssel szemben. A továbbképzés során a pedagógusok megismerkedhetnek a korszerű, 21. századi, fejlődésközpontú testnevelés elméletével és módszertanával. Számos újszerű tananyag-feldolgozási lehetőség mellett a tanfolyam különösen nagy hangsúlyt fektet az esélyegyenlő, adaptív tananyag-feldolgozási lehetőségek bemutatására, a differenciálásra, azok gyakorlati kipróbálására.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva