Korszerű ismeretek és lehetőségek a természettudományos oktatásban

A képzés olyan természettudományos tantárgyat oktató pedagógusok továbbképzésére szolgál, akik igénylik a pedagógusképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítését, a korszerű módszerek megismerését.
Számos mérés jelzi azt a gyermekek által támasztott igényt, mely a vizsgálatokon alapuló megismerésre irányul. Ennek megfelelően kitérünk a kutatás- és a problémaalapú tanulási módszerekre. A résztvevők megismerkedhetnek az okostelefonok és a tabletek nyújtotta lehetőségekkel. Olyan, az oktatásban ingyen használható alkalmazások és szoftverek kerülnek kipróbálásra, amelyek a biológia, a földrajz, a fizika, a kémia, a matematika, vagy a természetismeret órák színesebbé tételét eredményezhetik a tanulói korosztálytól függetlenül.
A tanfolyam utolsó részében a résztvevők betekinthetnek olyan nemzetközi projektekbe, amelyekben lehetőség van az IBSE/PBL-módszerek szélesebb körű kipróbálására.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva