Tehetséggondozás gazdagító programokkal

A tanfolyam kiindulópontja, hogy a tehetséggondozásnak az egyoldalú képességfejlesztés helyett komplex tehetségfejlesztésnek kell lennie, vagyis a teljes személyiség, és a szociális kapcsolatrendszer fejlesztése is részét képezi. E cél érdekében a továbbképzés résztvevői a képzés során megismerik a tehetséggel, a tehetségazonosítással, a tehetséggondozással kapcsolatos alapvető fogalmakat, képessé válnak a tehetségígéretek felismerésére, és számukra fejlődésüket segítő gazdagító projektek készítésére.
A képzés során a az elmélet és a gyakorlat aránya közel azonos, a gyakorlati ismeretek valamivel hangsúlyosabbak. A témák feldolgozása döntően kiscsoportos munkaformában történik.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva