Hogy jobban értsem! Tanodai szövegértés – szövegalkotás fejlesztés mindenkinek

A program célja, hogy a Tanodában a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű diákok, valamint a szüleik szövegértési kompetenciái fejlődjenek, képesek legyenek a hallott, vagy olvasott szöveg befogadására, megértésére.
A Tanoda szereplői legyenek képesek megérteni az olvasott szöveget, tudjanak önállóan szövegeket alkotni, létrehozni. Szerezzenek ismereteket a tudatos tanulásról, a felhasználható, kompetencia alapú tudásról.
A képzés elsődleges célcsoportja: Tanodában a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű diákok, másodlagos célcsoportja az ő szüleik, illetve végeredményben a tanodák minden szereplője.
Tananyagegységek:
Ráhangolódás, csoportalakítás, a képzés céljának közlése
Jelentésteremtés, az új ismeret közlése: mi is az a szövegértési kompetencia? Mikor értelmezünk, és mikor alkotunk szöveget?
Szövegalkotás – gyakorlás
Kreatív szövegalkotás
Reflektálás: zárógyakorlat

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva