A szövegértés és szövegalkotás készségének és képességének fejlesztése a fenntarthatóság jegyében „össztantárgyi feladat”

Életünk szinte minden területét, az iskolában tanított tantárgyak szinte mindegyikét áthatja a mindennapi nevelő-oktató munkában a különböző típusú szövegek, szemelvényanyagok, jelek és jelképek megértésének folyamata. Ám mégis az a tapasztalat, hogy az ez irányú készség- és képességfejlesztés szinte minden esetben csupán a magyar nyelvet és irodalmat tanító pedagógus feladata az intézményekben, pedig minden területen szükséges a magas színvonalú használata és folyamatos fejlesztése. E továbbképzés célja, hogy bármely tantárgyat tanító pedagógus megismerkedhessen a szövegtípusokkal, feladatformákkal, fenntarthatósági többlettartalmakkal, s a képzés végére maga is képes legyen egy ilyen jellegű eszköz megalkotására. Olyan szakmai kompetenciákra tehet szert, melyek segítségével képes lesz a tanulók mindennapi szövegértésének, szövegalkotásának fejlesztésére.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva