Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, sajátos nevelési igénnyel küzdő, és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás módszertana

Napjainkban mind a közoktatási, mind a köznevelési intézményekben egyre több a különleges bánásmódot, fokozott, kiemelt figyelmet igénylő gyermek. A kollégák a mindennapi munka során gyakran kerülnek olyan helyzetbe, amikor tanácstalanná válnak, nem találják meg a közös hangot a gyermekekkel. Gyakran teszik fel a kérdést: mit tegyenek, kihez forduljanak.
Már többször megfogalmazódott az igény arra, hogy szükségessé vált az ismeretek kibővítése a módszereik megújítása, kibővítése. Jelen képzés ezt a célt szolgálja. Olyan használható ismeretekhez tudnak jutni a képzés által, melyek segítik őket a napi munkájukban, a korszerű elméleti ismeretek mellett gyakorlati módszerekkel ismerkedhetnek meg, olyanokkal, melyeket saját maguk alkalmazhatnak munkájuk során.
A képzés kitér a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM/BTMN) nehézséggel küzdő gyermekekre, a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekekre, fiatalokra, valamint a hátrányos helyzetűekre (HH) is.
Nagy hangsúlyt fektet a képzés a mindennapi élethelyzetek során tapasztalható problémákra, esetelemzéseken keresztül ismerteti meg a résztvevőket a nevezett populációval.
A képzés módszerspecifikus szemléletét hangsúlyozza, hogy a nevezett problémakörökhöz sokrétű módszerrel ismerteti meg a résztvevőket.
Kitér olyan területekre is, melyek még viszonylag újak a pedagógiában (élménypedagógia), de a képzés során megismert gyakorlatok jól használhatóak speciális képzettség nélkül is.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva