Pénzügyi és gazdálkodási ismeretek az iskolában

Napjaink piacgazdaságában a gazdálkodói érzék és képesség kialakítása minden fiatal számára elengedhetetlen. A pénzügyi-gazdálkodási szemlélet, a gyors mérlegelési és döntési képesség azok számára is fontos, akik nem üzletemberként képzelik el jövőjüket. A továbbképzés célja az általános és középiskolai tanárok felkészítése pénzügyi-gazdálkodási ismeretek oktatására. Az elmélet alapok tisztázása után a hangsúly a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység gyakorlati elemeire kerül. Kiemelt szerepet kap a pénzügyi-gazdálkodási ismeretek oktatásában
alkalmazható módszerek bemutatása, gyakorlása.
Az alapító ezt a képzést egy olyan fejlesztő programsorozat részeként kívánja használni, amelynek során a pedagógusok képessé válnak a diákok kezdeményezőképességének és pénzügyi-gazdálkodási, vállalkozói kompetenciájának fejlesztéséhez, felkészítik őket az élethosszig tartó tanulásra.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva