ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA – AZ ISKOLAKÉSZÜLTSÉG KULCSAI

Az iskolakészültség, az iskolai tanulmányokra való alkalmasság a gyermekek jelentős hányadánál nem éri el a sikeres, örömet okozó tanuláshoz elégséges alapot jelentő szintet. A kezdeti nehézségek jelentős mértékben csökkentik a motivációt, a motivációhiány pedig gátja a későbbi felzárkózásnak.

Az utóbbi évek kutatási eredményei és az ezekre építkező módszertani elképzelések hozzásegítik a gyakorlatban dolgozó szakembereket az óvoda–iskola átmenet főbb kérdéseinek korszerű szemlélettel történő újragondolásához, módszertani kultúrájuk megújításához.

Továbbképzési programunk a kognitív tudományok új kutatási eredményeinek bemutatásával, a tanulás korszerű értelmezésének átgondolásával, az iskolakészültség korszerű értelmezésével megalapozva tárgyalja a fejlődés diagnosztikus nyomon követésére alkalmas módszerek megválasztásának és alkalmazásának, továbbá az egyénre szabott, differenciált fejlődéssegítés lehetséges alkalmazásának főbb kérdésköreit.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva