Aktuális intézményvezetői kérdések az óvodákban és az iskolákban, különös tekintettel a nem állami intézményekre

Aktuális intézményvezetői kérdések az óvodákban és az iskolákban, különös tekintettel a nem állami intézményekre – munkaügyi, finanszírozási, és tartalmi változások a köznevelési intézményekben

A munkajog aktuális kérdései a nem állami fenntartású intézményekben

Várható változások 2018. január 1-től

Foglalkoztatási feltételek:
Az intézmény vezetése
Besorolás
A munkaviszony időtartama
A munkaszerződés teljesítése
Munkaidő, pihenőidő, szabadság
Munkaviszony megszüntetése

Kérdések-válaszok
Előadó: Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta ügyvéd
Szünet : szendvicsebéd
Köznevelés-finanszírozás 2018

A köznevelési támogatások rendszere
A pedagógusok és nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők elismert átlagbér alapú támogatása
A gyermekétkeztetés támogatása
Tankönyvtámogatás
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások
A köznevelési feladatok ellátásához biztosított további támogatások
Az Nkt. szerinti bérrendszer alkalmazása a köznevelési intézményekben
Változások

Kérdések–válaszok
Előadó: Dr. Gera Tibor jogász, közoktatási szakértő

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva