A MUNKAJOG AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN jogszerű munkáltatói intézkedések a tanév végén (szabadság kiadása, közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony megszüntetése)

MUNKAÜGYI FÓRUM Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta ügyvéddel

Program
9.30-10.00 Regisztráció

10.00–12.00
Foglalkoztatási feltételek:
o Általános és különös feltételek
o Foglalkoztatás nyelvvizsga nélkül
o Nyugdíjasok, rehabilitációs, rokkantsági ellátásban részesülők foglalkoztatása
o Az intézmény vezetése
o Intézményvezetői megbízás időtartama
o Intézményvezetői megbízás vezetői szakvizsga nélkül
o Intézményvezetői megbízás visszavonása
o Intézményvezetés igazgató nélkül
o Az intézményvezető munkaideje
A közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony időtartama
o Határozott vagy határozatlan
o Kötelező részmunkaidőben foglalkoztatás
o Pályáztatással vagy anélkül?
o Kinevezés, munkaszerződés tartalmi elemei, avagy mit kötelező és mit nem, mit ajánlatos és mit nem?
Besorolás
o Besorolás, gyakornoki idő 2016.07.30-tól
o Fizetési kategória megállapítása
o Az átsorolás időpontja
o Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők besorolása 2016. 07.30-tól
o Mi a teendő, ha a besorolást a munkáltató tévesen állapította meg? (illetménykülönbözet, elévülés)
A kinevezés/munkaszerződés teljesítése
o Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás egyoldalú munkáltatói döntéssel
o Munkavégzés alóli mentesülés
A kötelezettségszegő dolgozóval szembeni alkalmazható munkáltatói intézkedések
Munkaidő, pihenőidő, szabadság
o Munkaidőkeret, elszámolási időszak
o munkaközi szünet
o Szabadság mértéke kiadása
o A gyed-ről, gyes-ről visszatérő szabadsága
Bérpótlék, ügyelet, készenlét
o Mikor jár műszakpótlék, éjszakai bérpótlék?
o Tanulmányi kirándulás díjazása
o Ügyelet a kollégiumban
Előadó: Dr. Gáspárné Dr Szokol Márta ügyvéd
12.00–12.30 Szünet

12.30–14.00
A MUNKAVISZONY/KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZŰNTETÉSE
o Jogutódlás
o A munkáltató jogállásváltozása (közalkalmazottból munkavállaló, munkavállalóból közalkalmazott)
o Közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony megszűnése
o Közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony megszűntetése
o Megegyeztünk vagy mégsem? A Közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony közös megegyezés történő megszűntetése, a megállapodás megtámadása
o A nyugdíjra jogosult munkavállaló/közalkalmazott munkaviszonyának/közalkalmazotti jogviszpnyának megszűntetése,
o Felmondási tilalmak és korlátozások, védett kor, védelem a gyermek három éves koráig
o Mikor élhetnek azonnali hatályú felmondással/rendkívüli felmentéssel a felek?
o A határozott idejű munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony megszűntetésének feltételei
o A jogellenes közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony megszűntetésének jogkövetkezményei.
14.00-15.00
Konzultációs lehetőség a szakértővel
Kérdések-válaszok

Előadó: Dr. Gáspárné Dr Szokol Márta ügyvéd

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva