Munkaügyi fórum

Program
10.00-12.30
Foglalkoztatási feltételek
– Általános feltételek
– Különös feltételek. Hatósági bizonyítvány kérése fennálló munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony esetén?
– Foglalkoztatás nyelvvizsga nélkül
– Nyugdíjasok, rehabilitációs, rokkantsági ellátásban részesülők foglakoztatása
Az intézmény vezetése
– Intézményvezetői megbízás vezetői szakvizsga nélkül
– Intézményvezetői megbízás visszavonása
– Intézményvezetése intézményvezető nélkül
– Az intézményvezető munkaideje
A közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony időtartama
– Határozott vagy határozatlan
– Kötelező részmunkaidőben foglakoztatás
– Pályáztatással vagy anélkül?
– Próbaidő a közalkalmazotti jogviszonyban/munkaviszonyban
– Kinevezés, munkaszerződés tartalmi elemei, avagy mit kötelező és mit nem, mit ajánlatos és mit nem?
– Csökkentett munkaidő a nyugdíjkorhatár betöltése előtt

Besorolás
– Besorolási fokozat, és fizetési kategória megállapítása
– Mi minősül szakmai gyakorlatnak?
– Gyakornoki idő 2016.07.30-tól
– Fizetési kategória megállapítása
– Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők besorolása 2016. 07.30-tól
– Pedagógus II. fokozatba sorolás minősítés nélkül
– Mi a teendő, ha a besorolást a munkáltató tévesen állapította meg?
– Differenciált illetmény
– A minősítési eljárás, sikertelensége, megszüntetése felfüggesztése, jogorvoslat

12.30-13.00 Ebédszünet

13.00-15.00
A Kinevezés/ munkaszerződés teljesítése
– Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás egyoldalú munkáltatói döntéssel
– Munkavégzés alól mentesülés, a hozzátartozó fogalma
– A kötelezettségszegő dolgozóval szemben alkalmazható jogkövetkezmények(Etikai Kódex)
Munkaidő, pihenőidő, szabadság
– Munkaidőkeret, elszámolási időszak,
– Készenléti jellegű munkakör
– Munkaközi szünet
– Kik jogosultak a nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára?
– Mi minősül szabadságra jogosító munkában töltött időnek?
– Gyed-ről, gyes-ről visszatérő szabadsága
Bérpótlékok
– Pedagógus rendkívüli munkavégzése a KLIK-PSZ Kollektív Szerződésben
– Mikor jár műszakpótlék, éjszakai bérpótlék?
– Ügyelet , készenléti díj
A munkaviszony / közalkalmazotti jogviszony megszűnés, megszüntetése
– Jogutódlás
– A munkáltató jogállásváltozása
o közalkalmazottból munkavállaló,
o munkavállalóból közalkalmazott
– Munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony megszűnése
– Munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
– Megegyeztünk vagy mégsem? Mikor jogszerű a közös megegyezéssel történő megszüntetés, a megállapodás megtámadása
– A nyugdíjra jogosult közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
– Felmondási tilalmak és korlátozások, védett kor, védelem a gyermek három éves koráig
– A munkáltatói felmondás egyoldalú visszavonására való jogosultság
– Mikor élhetnek azonnali hatályú felmondással a felek?
– A határozott idejű munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének feltételei
– A jogellenes közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony megszüntetésének jogkövetkezményei.

Konzultációs lehetőség a szakértővel
Konzultációs kérdéseiket október 15-ig küldhetik el előzetesen e-mailben.
Kérdések-válaszok

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva