A MUNKAJOG AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A NEM ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN Aktuális munkajogi kérdések

Program
10.00-12.30
Foglalkoztatási feltételek
 Általános feltételek
 Különös feltételek. Hatósági bizonyítvány kérése fennálló munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony esetén?
 Foglalkoztatás nyelvvizsga nélkül
 Nyugdíjasok, rehabilitációs, rokkantsági ellátásban részesülők foglakoztatása
Az intézmény vezetése
 Intézményvezetői megbízás vezetői szakvizsga nélkül
 Intézményvezetői megbízás visszavonása
 Intézményvezetése intézményvezető nélkül
 Az intézményvezető munkaideje
A közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony időtartama
 Határozott vagy határozatlan
 Kötelező részmunkaidőben foglakoztatás
 Pályáztatással vagy anélkül?
 Próbaidő a közalkalmazotti jogviszonyban/munkaviszonyban
 Kinevezés, munkaszerződés tartalmi elemei, avagy mit kötelező és mit nem, mit ajánlatos és mit nem?
 Csökkentett munkaidő a nyugdíjkorhatár betöltése előtt

Besorolás
 Besorolási fokozat, és fizetési kategória megállapítása
 Mi minősül szakmai gyakorlatnak?
 Gyakornoki idő 2016.07.30-tól
 Fizetési kategória megállapítása
 Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők besorolása 2016. 07.30-tól
 Pedagógus II. fokozatba sorolás minősítés nélkül
 Mi a teendő, ha a besorolást a munkáltató tévesen állapította meg?
 Differenciált illetmény
 A minősítési eljárás, sikertelensége, megszüntetése felfüggesztése, jogorvoslat

12.30-13.00 Ebédszünet

13.00-15.00
A Kinevezés/ munkaszerződés teljesítése
 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás egyoldalú munkáltatói döntéssel
 Munkavégzés alól mentesülés, a hozzátartozó fogalma
 A kötelezettségszegő dolgozóval szemben alkalmazható jogkövetkezmények(Etikai Kodex)
Munkaidő, pihenőidő, szabadság
 Munkaidőkeret, elszámolási időszak,
 Készenléti jellegű munkakör
 Munkaközi szünet
 Kik jogosultak a nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára?
 Mi minősül szabadságra jogosító munkában töltött időnek?
 Gyed-ről, gyes-ről visszatérő szabadsága
Bérpótlékok
 Pedagógus rendkívüli munkavégzése a KLIK-PSZ Kollektív Szerződésben
 Mikor jár műszakpótlék, éjszakai bérpótlék?
 Ügyelet , készenléti díj
A munkaviszony / közalkalmazotti jogviszony megszűnés, megszüntetése
 Jogutódlás
 A munkáltató jogállásváltozása
o közalkalmazottból munkavállaló,
o munkavállalóból közalkalmazott
 Munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony megszűnése
 Munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
 Megegyeztünk vagy mégsem? Mikor jogszerű a közös megegyezéssel történő megszüntetés, a megállapodás megtámadása
 A nyugdíjra jogosult közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
 Felmondási tilalmak és korlátozások, védett kor, védelem a gyermek három éves koráig
 A munkáltatói felmondás egyoldalú visszavonására való jogosultság
 Mikor élhetnek azonnali hatályú felmondással a felek?
 A határozott idejű munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének feltételei
 A jogellenes közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony megszüntetésének jogkövetkezményei.

Konzultációs lehetőség a szakértővel
Konzultációs kérdéseiket október 15-ig küldhetik el előzetesen e-mailben.
Kérdések-válaszok

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva