MUNKAJOG A KÖZNEVELÉSBEN JOGSZERŰ FOGLALKOZTATÁS FELTÉTELEI a Ptk. előírásainak alkalmazása Aktuális munkajogi kérdések

I. A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY/MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE
II. A közalkalmazotti jogviszony/ munkaviszony teljesítése
III. A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ A MUNKA DÍJAZÁSA
IV. A MUNKAVISZONY/KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZŰNTETÉSE

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva