A mentálhigiénés szemléletmód és technikák érvényesítése a pedagógus kompetenciájában

A megváltozott társadalmi hatások, belépés a 21. századba, az értékek átalakulási folyamatai új kihívások elé állítják a különböző szakmák, tudományok képviselőit. A szerepek, feladatok, célok újrafogalmazására van szükség. Ez érvényes a nevelésben és a pedagógushivatás, illetve a pedagógusszerepek területén is. A sokasodó problémákkal, negatív jelenségekkel, új kihívásokkal való sikeres megküzdésnek egyik lehetősége, esélye lehet a mentálhigiénés tudás, szemléletmód.
A programnak 4 tematikai egysége van.
Az első egységben a résztvevők ismereteit kiegészítjük, illetve elmélyítjük a mentálhigiéné céljáról, feladatairól, illetve a pedagógus szerepéről a gyermek és családja egészséges életmódjának, életvitelének támogatásában. Az előadásokhoz kapcsolódóan lehetőség van kérdezésre, illetve a nevelési-oktatási intézményekben előforduló problémák felvetésére, rendszerbe foglalására.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva