Mérés-értékelési alapismeretek az óvodában

A továbbképzés során a résztvevők bővítik és rendszerezik ellenőrzési, értékelési, mérési ismereteiket, segítséget kapnak intézményük mérési-értékelési rendszerének tudatos, szakszerű alkalmazásához. az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés folyamatát, az ezzel kapcsolatos feladatokat. Képessé válnak arra, hogy szakszerűen segítsék, és aktívan részt vegyenek az intézményértékelés, belső ellenőrzés, az iskolai önértékelés folyamatában, a sikeres óvodai minőségbiztosítás, minőségirányítás által. Fejlesztik tudásukat a belső mérések megszervezése, lebonyolítása terén. Segítséget kapnak a gyermekek hatékony megismeréséhez, fejlődésének nyomon követéséhez, ezek alapján az egyéni fejlesztési tervek megtervezéséhez, az óvoda-iskola átmenetet támogató diagnosztikai eljárások alkalmazásához. A továbbképzés változatos munkamódszerei, az elmélet és gyakorlat megfelelő aránya biztosítja a sajátélményű tanulás, a szaktudás bővítésének lehetőségét.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva