Kreatív játékötletek a kisgyermekek önkibontakozását segítő élményszerű zenei, mozgásos, alkotó tevékenységek alakításához

A továbbképzés célja az, hogy a konkrét ismeretek átadásán túl értelmezési keretet nyújtson a kisgyermekek megismeréséhez. A személyiségfejlődésük értelmezése, az egyes pszichés funkciók fejlődésének és integrálódásának nyomon követése mellett a képzés hangsúlyos feladata érzékennyé tenni a kisgyermekekkel foglalkozókat a kreatív, spontán játékhelyzetek felismerésére, a gyermekekre adaptált interaktív játékhelyzetekbe való belemerülésbe. További cél, hogy a személyiségfejlődés sajátosságai, törvényszerűségei, általános és egyedi vonásai mentén mutassunk be a képzésben résztvevőknek olyan játékvariációkat, amelyekkel – munkájuk során – megtámogathatják a gyermekek fejlődését, kibontakozását. A kisgyermekek érdeklődésére épülően három tevékenységirányt veszünk sorra: a zenei-nyelvi, a mozgásos és a vizuális alkotótevékenységeket. Mindhárom területet a rugalmasság (flexibilitás), a folytonosság (fluencia), az eredetiség (originalitás), a kreatív önmegvalósítás, az alkotó fantázia értékköre mentén dolgozunk fel. (Pl. kreatív, rendhagyó tárgyhasználat, a gyermeki ötletekre való érzékenység, valódi élmény megélése, idő a játékhelyzetbe történő belemerülésre.) Korszerű, tudományos ismeretek nyújtásával kívánunk hozzájárulni a kollégák szemléletformálódásához, a gyermekek neveléséhez megfelelő pedagógiai attitűd kialakításához, a pedagógiai hatékonyság fokozásához.
A képzési program főbb pontjai: Elméleti alapozás: A fejlődés alapjai – a személyiségfejlődés – csecsemőkori fejlődés – a kisgyermekkori fejlődés * A kisgyermekek mozgásos tevékenysége * A kisgyermekek nyelvi-zenei tevékenysége * A kisgyermekek vizuális alkotótevékenysége

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva