A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szövegértés-szövegalkotás az 9–12. évfolyamon

A program fő célja, hogy felkészítse a tanárokat – 9-12. évfolyamig – a szövegértés-szövegalkotás témakörében a tevékenykedtető, képességfejlesztő oktatás tervezésével, tanulásirányításával, felzárkóztatásával kapcsolatos feladatokra. A képzésen a résztvevők megismerkednek a kompetencia alapú szövegértés-szövegalkotás elméleti, pedagógiai, pszichológiai, szakmai, módszertani hátterével és gyakorlati alkalmazásával, valamint a szövegértés-szövegalkotás tanításának:
1. alapelveivel,
2. motivációs bázisával,
3. képességfejlesztési fókuszaival,
4. a tanítástervezés és a tanulásirányítás sajátosságaival,
5. dokumentumaival.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva