A 6-16 éves korosztály lokális és globális környezeti nevelése

Tanítványaink jövője szempontjából a globális környezet állapota sorskérdés. A gyermekek lokális környezethez és belső környezethez való viszonyulása saját testi-lelki egészségüknek is záloga. A környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok felelőssége az, hogy felkészültek legyenek a diákok környezettudatának erősítésére. Jelen pedagógus-továbbképzés ebben a komplex és holisztikus rendszerben segít eligazodni és módszert mutatni a környezeti nevelésért elhivatott kollégáknak. A továbbképzés célja az, hogy felkészítse a pedagógustársadalom képviselőit a 21. század első negyedében elvárható környezeti nevelésre a korszerű környezeti nevelés folyamatában jól alkalmazható elméleti ismeretek, gyakorlati módszerek, munkaformák és eszközök megismertetésével. Célunk, hogy a képzésen résztvevő pedagógusok – bővítsék szaktudományos és szaktárgyi tudásukat, tudják értelmezni a globális környezeti jelenségek természet- és társadalomtudományos összefüggéseit; – koherens és konzekvens módon használják a tanult fogalomstruktúrát; – értsék a lokális környezetvédelem pedagógiai jelentőségét; – munkájukban alkalmazzák az új környezetpszichológiai módszereket, tudományos eredményeket; – tudatosodjon, és a gyakorlati munkában érvényesüljön a környezettudatosság interdiszciplináris, és holisztikus jellege, tudatosan tervezzék a tanóra céljainak megfelelő játékokat; – legyenek képesek kritikai gondolkodásra, és annak tanítására az áltudományos, vagy valótlan környezeti hírekre vonatkoztatva; – a környezeti nevelésben többféle módszertani megoldásban gondolkodjanak, szélesedjen az ismert tanítási praktikák köre; – ismerjék meg, életszerűen és hatékonyan alkalmazzák a különböző típusú készségfejlesztő játékokat és IKT alkalmazásokat; – bővüljön ismeretük a korszerű szakirodalom terén. A tematikai egységek, módszerek, munkaformák rövid összefoglalása: 1. A továbbképzés témájára való ráhangolás (frontális megbeszélés, filmrészlet megtekintése, motivációs üzenet) 2. Háttérfogalmak (ismeretközlés, kiscsoportos munka, egyéni munka) 3. Globális környezet, globális kérdések (interaktív előadás, szituációs játék) 4. A környezeti nevelés elve és gyakorlata (nagycsoportos megbeszélés, előadás) 5. A lokális környezet. A tanösvény és a sétaút; elmélet és gyakorlat (előadás prezentációval, csoportos/egyéni munka: sétaút) 6. Kritikai gondolkozás környezeti kérdésekről. Az áltudományosság, az álhírek (előadás, csoportmunka: hír kritikai értelmezése) 7. Mentális környezeti nevelés (előadás prezentációval, rajzelemzés) 8. A környezeti nevelésre alkalmas játékok bemutatása (bemutatás, oktatójátékok kipróbálása) 9. A holisztikus, interdiszciplináris szemlélet. Saját használatú tankönyv környezettudatot formáló részeinek áttekintése, környezeti kérdések megjelenése a művészetben (egyéni, kiscsoportos munka) 10. Kurzus zárása A képzés specialitása: a résztvevők sétaállomást készítenek az intézmény környékén.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva