Korszerű szemlélet az óvodai környezeti nevelésben

Az óvodai nevelés folyamatában kialakított viselkedési módok, szokások, tudás a korszerű környezeti kultúra megalapozását, a környzettudatos magatartást segítik elő.
A korai életszakaszban elsajátítottak azonban csak akkor tartósak, ha az óvodapedagógus maradéktalanul érvényesíti a fejlődéslélektani törvényszerűségeket, vagyis olyan tevékenységeket biztosít a gyermek számára, amelyek sokoldalúan fejlesztik a személyiséget.
A képzés programja az előzőekben megfogalmazottakhoz nyújt szakmai támogatást, amely 3 tematikai egységből áll.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva