A KOOPERATÍV TANULÁS, MINT EGYÜTTMŰKÖDŐ TANULÁSI FORMA

Az elsősorban gyakorlati tevékenységekre alapozó program legfontosabb témái:
– A kooperatív tanulás kezdetei
– A humanisztikus pszichológia és a konstruktivizmus
– A differenciálás
– Párhuzamos interakciók
– Egyéni felelősség, egyenlő részvétel
– Építő egymásrautaltság
– Tanulási motiváció
– Szociális kompetencia fejlesztése
– A pedagógus átalakuló szerepe
– A kis csoport hatékonysága a kooperatív tanulásban
– Kooperatív fejlesztő játékok
– Új ismeretek elsajátítását, gyakorlását segítő módszerek
– A tanulási folyamat tervezése
– A kooperatív tanulást serkentő környezet
– Kooperatív módszeren alapuló tanóra tervezése és mikrotanítás

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva