Kompetenciafejlesztés az óvodában

Napjainkban az óvodapedagógusok nevelőmunkájuk során mind gyakrabban szembesülnek olyan kihívásokkal, amelyeket a hagyományos pedagógiai módszerekkel már nem tudnak kezelni. A továbbképzés a magyar óvodapedagógia hagyományaira, eddigi eredményeire épít, és a fejlesztést kívánja elérni.
A továbbképzés lényege, hogy a részvevők megismerjék a magyar közoktatás fejlesztésének alapdokumentumait, a kompetencia alapú óvodai nevelés alapelveit, módszertani alapjait.
A továbbképzés célja a kompetencia alapú óvodai nevelés gyakorlati meghonosítása a magyar óvodákban, kiemelt feladata, hogy a helyi nevelési program, IMIP elemzésével azon illesztési pontokat feltárja, melyek lehetővé teszik a kompetencia alapú óvodai nevelés alkalmazását a mindennapi gyakorlati pedagógiai munka során.
A továbbképzés során megismerhető programcsomag hozzájárul az óvodapedagógia módszertani megújulásához, az óvodapedagógusok inkluzív, differenciáló pedagógiai szemléletének formálásához.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva