A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – matematika az 5–8. évfolyam számára

A továbbképzés a matematikai kompetenciák fejlesztését célzó programcsomagok iskolai használatára készít fel az 5-8. évfolyamon.
A továbbképzés tematikájában az elméleti ismeretektől halad a gyakorlati tudnivalók felé. Először a résztvevők előadásokat hallgatnak meg a programfejlesztés gyakorlatáról és eredményeiről, a programcsomagokról, mint a közoktatás tartalmi szabályozásának egyik eszközéről, a matematikai kompetenciák fogalmáról és fejlesztésük szükségességéről. Majd műhelymunkában a differenciálás, a kooperatív tanulás módszertanával, ill. a matematikai kompetenciafejlesztés iskolai feltételrendszerével ismerkednek. Végül a matematikai kompetencia fejlesztés programcsomagjainak célkitűzéseivel, a tantervekkel, a modulokkal és a modulokban alkalmazott értékelés alapelveivel és módszereivel foglalkoznak.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva