Jövőorientált-egészségtudatos testnevelés: a rekreációs és élethosszig tartó mozgáskultúra kialakítása az áramlatélményen keresztül (Flow) a testnevelés és sport műveltségterület eszközeivel

A jövőorientált-egészségtudatos testnevelés alapelveinek elsajátítása, lehetővé teszi a testnevelők számára korszerű, a tudományos, elméleti és gyakorlati igényeknek is megfelelő alkotó, kooperatív mozgásprogramok és mozgásos játékok kidolgozását, alkalmazását a mindennapos testnevelést megalapozó Nemzeti Alaptantervben foglaltaknak megfelelően.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva