Minden jó forrása a játék – A játék, mint a kompetenciafejlesztés eszköze a német idegennyelv-oktatásban

A programban résztvevő pedagógusok a „learning by doing” elvet követve, elsősorban műhelymunkák során gyakorlatorientáltan olyan a nyelvórákon használható játékos tevékenységeket ismernek meg és próbálnak ki, melyek hozzájárulnak az általános iskolás tanulók idegen nyelvi és szociális kompetenciájának a fejlesztéséhez. A képzés során a résztvevők az interaktív előadásokon keresztül megismerik azokat a szempontokat, melyeket a tervezésnél, a kivitelezésnél és az értékelésnél figyelembe kell venniük, ha a nyelvórán a céloknak és a tanulók életkori és nyelvi sajátosságainak megfelelően, eredményesen és tudatosan szeretnének játékos tevékenységeket alkalmazni.
A résztvevők a témával kapcsolatos célnyelvi szakirodalmi szemelvények segítségével bővítik szaktárgyi tudásukat, és továbbfejlesztik szakszókincsüket, idegen nyelvi kompetenciájukat, pedagógiai kommunikációjukat. A program végén személyes tapasztalatot szereznek az e-portfólióról, mint alternatív értékelési módszerről.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva