Az IKT eszközök alkalmazása az idegen nyelvi oktatásba

Az IKT eszközök egyre jelentősebb térhódításának köszönhetően elengedhetetlenül fontos az informatika és a digitális eszközök alkalmazásának megismertetése a pedagógusokkal. A tanfolyamon résztvevők a 30 óra folyamán megismerik az IKT (információs és kommunikációs technológia) fogalmát, területeit.
Képesek lesznek az IKT-s eszközök használatára, így például animációkkal, videókkal, ábrákkal tudják majd változatossá, színesebbé tenni tanóráikat. Olyan kreatív anyagokat, feladatokat tudnak elkészíteni, ami a tanulókat is motiváltabbá és érdeklődőbbé teszi. A hagyományos eszközökkel és óratervekkel szemben a digitális programok és eszközök új teret nyitnak a tanórákon. A résztvevők a lehetőségek megismerése során a gyakorlatban is kipróbálják az eszközöket, programokat, mivel így érhető el, hogy magabiztosan tudják majd használni az IKT-s eszközöket a tanórákon is.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva