INTERAKTÍV ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK HASZNÁLATA A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TÁRGYAK TANÍTÁSÁBAN

Az iskolai infrastruktúra fejlődése, a modern interaktív eszközök megjelenése, valamint a web 2.0 szolgáltatások elterjedése és a felnövekvő Y és Z generáció IKT környezete új elvárásokat támaszt a XXI. század tanárai elé. Az új lehetőségek használata nagyon eltérő lehet a különböző tárgyak oktatásánál. Ez a tanfolyam a természettudományos tárgyakhoz kapcsolódó lehetőségek, módszerek és tananyagok megismerését teszi lehetővé.
Az első részben a résztvevők megismerik a tantermi interaktív eszközöket, alapvető szolgáltatásait, és a tanórai felhasználás lehetőségeit. A második egység a hatékony prezentációk készítéséről, valamint a tananyagmegosztás lehetőségeiről, módszereiről és az ezzel kapcsolatos kérdések megválaszolásáról szól. A harmadik részben a természettudományos tárgyakhoz (fizika, biológia, kémia, földrajz) és a matematikához kapcsolódó online és offline felhasználható tananyagokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva