A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – idegen nyelvi (angol, német, francia) műveltségterület 1-12. évfolyamon

Az 1-12. évfolyamon az angol, német és francia nyelvi kompetencia alapú oktatás célja a nyelvoktatás tartalmi és módszertani megújulása. Ez elősegíti a 6-18 éves tanulók nyelvi kommunikatív kompetenciájának fejlesztését és megalapozza az önálló nyelvhasználat kialakulását.
A készségfejlesztésre épülő nyelvtanítási anyagok előtérbe helyezik a tevékenységekre épülő nyelvtanítási módszereket, az autentikus anyagok használatát, a tanulási stratégiák kialakítását, az adott korosztálynak megfelelő játékos tanulást, a felfedező tanulást, az önállóságra nevelést, a kooperativitást és a differenciálást.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva