Új törekvések a pedagógus gyermek- és ifjúságvédelmi valamint a családtámogatási feladatainak ellátásában

Napjainkban fokozatosan emelkedik a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyerekek száma a nevelési-oktatási intézményekben. A pedagógus olykor bizonytalan a neveltjei és családjaik szociális helyzetének, életvezetésének, életmódjának megítélésében.
A program segítséget ad abban, hogy a pedagógus eligazodjon a gyermek az ifjúság és a család védelmével, segítésével kapcsolatos jogi szabályozásban.
A családok működését rendszerszemlélettel, családpszichológiai megközelítésben tárgyalja. Áttekinti a családi életciklusokat, kríziseket, főként a gyerekekre gyakorolt hatása és a prevenció szempontjából.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva