A felnövekvő generáció egészségtudatos életmódjának kialakítása az egészségre nevelés eszközeinek segítségével

Az egészségtudatos életmód alapelveinek elsajátítása lehetővé teszi a pedagógusok számára a korszerű, tudományos, elméleti és gyakorlati igényeknek is megfelelő nevelői munkát, mely segítségével a felnövekvő generációt képessé teheti a minőségi, egészségtudatos élet megélésére.

A cél érdekében a továbbképzés az alábbi témaköröket dolgozza fel:
1. Az egészségfogalom tudományos megközelítése.
2. Környezeti, és társadalmi változások hatása az ember életminőségére.
3. Az egészséges táplálkozás alapjai.
4. Mozgás a minőségi életvezetésben.
5. A lelki, mentális egészség megőrzése a felgyorsult világunkban.
6. A társas kapcsolatok és párkapcsolatok változásai az elmúlt 15 évben.
7. Szenvedélybetegségek Magyarországon.
8. Egészségtudatos életmód kialakításának tervezése a gyakorlatban.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva