Kompetencianövelő, interaktív elsősegély képzés a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok részére

Az 1993. évi XCIII. törvényben és a 3/2002. SzCsM-EüM rendelet előírja, hogy minden munkáltatónak rendelkeznie kell elsősegélynyújtásban járatos munkatársakkal. A munkáltatók jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalan érvényesülése érdekében indokolt az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek és feladatok rendszeres oktatása a munkavállalók számára.
A továbbképzés segítséget nyújt a köznevelési intézményekben foglalkoztatott pedagógusok részére, hogy bővítsék elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteiket és készségeiket, s ezáltal képessé váljanak a közvetlen életveszély elhárítására, a további állapotromlás és mások veszélyeztetésének megakadályozására.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva