A kisgyermeknevelők szakmai problémáinak megvitatása az esetmegbeszélés módszerének segítségével

Szinte minden bölcsődei csoportban „akad” olyan kisgyermek, aki „megnehezíti” a csoport életét, működését. Aki fejtörést okoz a kisgyermeknevelőnek, hogy hogyan kezelje őt, hogyan védje a társai „érdekeit” a közösségben. Ez különösen igaz abban az esetben, ha normál fejlődési ütemtől eltérő gyermek kerül be a csoportba. Őt nehezen fogadják el a szülők, időnként a gyermektársak, a kisgyermeknevelőnek pedig alkalmaznia kell az egyéni bánásmód elveit.
Néha az okozza a legnagyobb nehézséget, hogy különböző élethelyzetben lévők problémáját nem tudjuk átérezni, és ebből kommunikációs súrlódások adódnak.
Az elkövetkező években a családpolitikai támogatások változásával egészen fiatal életkorú gyermekek is fognak bölcsődébe járni. Szükséges, hogy a mai szakemberek felkészültek legyenek e korosztály fogadására. A szakmát is megosztja az, hogy heterogén vagy homogén korcsoportban nevelkedjenek-e a gyermekek. Ezek előnyeiről, hátrányairól is fontos beszélni. Ugyancsak megosztja a szakmát a bölcsődei „tanítás-tanulás” módszere, ill. a szülők elvárása ezzel kapcsolatban. A továbbképzésen azt is szeretnénk megvitatni, mi a fontosabb: a spontán fejlődés vagy a segítséggel tanulás.
A kisgyermeknevelői munka gyakorlata összetett, és komoly stresszhelyzetet jelent. Némi segítséget kívánunk nyújtani ezen tanfolyam keretén belül, ahol a kommunikáció eszköztárát összekapcsoljuk az esetmegbeszélés módszerével.
A továbbképzési program főbb pontjai: Az esetmegbeszélés * Nehezen kezelhető kisgyermekek a bölcsődei csoportban * Esetfeldolgozás a nehezen kezelhetőséghez * Sajátos nevelési igényű gyermekek a csoportban * Esetelemzés a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjához, spontán integrációjához * Szülőcsoport-beszélgetések a bölcsődében * Szülőcsoportos beszélgetés lebonyolítása adott szerepek szerint * Heterogén vagy homogén csoportok működtetése * Elemzés: Gondozási és játékhelyzetek heterogén és homogén csoportokban * Játék a bölcsődében – fejlődés vagy fejlesztés? * A művészeti nevelés helye, szerepe a bölcsődei nevelésben * Elemzés: a kisgyermekek alkotótevékenysége és alkotásai a bölcsődében .

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva