A pedagógusok felkészítése a tanulók érzékenyítésére a sajátos nevelést (SNI) és különleges bánásmódot igénylő társaik különbözőségének elfogadására, kezelésére. Felkészítés az önkéntes feladatvállalás szervezésére

Napjaink társadalmának, és az új köznevelési törvénynek egyértelmű elvárása, hogy az integráció ne eszköz, hanem cél legyen. Társadalmi szemléletmódunk megváltoztatásának eszköze lehet az iskola szemléletmódjának megváltoztatása. Fontos, hogy az iskola szereplőinek változzék a befogadó attitűdje, egymás problémái iránt érzékeny, együttműködni képes közösségeket kell létrehozni. A továbbképzés célja egyértelműen ennek a folyamatnak előremozdítása, segítése.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva