Gyermekvédelmi tréning

Olyan ismeretek nyújtása és készségek formálása, amelyek lehetővé teszik a gyermekvédelem rendszerszintű áttekintését, valamint hatékony együttműködésre és segítő-támogató kapcsolat működtetésére ösztönöznek.
Tananyagegységek:
A résztvevők ismereteinek bővülése a gyermekvédelemről, rendszerszemléletű gondolkodás.
A gyermekvédelem fogalomrendszeréről meglévő ismeretek elmélyülése, személetmód-formálódás.
Nyitottság és azonosulni tudás a konstruktív, kölcsönösségre épülő segítő-támogató kapcsolat jelentőségével.
Hatékony együttműködési és kommunikációs készség.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva