Differenciálás, viselkedésrendezés az óvodában

Az óvodapedagógusok szakmai kompetenciáját két területen szükséges speciális ismeretekkel bővíteni, a gyakorlati nevelőmunka új kihívásaira tekintettel. E két feladatkör: a gyermekek egyéni fejlődésbeli eltéréseire épülő differenciált fejlesztés, amelyet viszonylagos magas létszámú gyermekcsoportban szerveznek, továbbá a családokban sokasodó problémák következményeként, a normál intellektusú nehezen beilleszkedő, magatartási problémákkal küzdő gyermekek fejlesztése. Az óvodapedagógusok megismerik azokat a sajátos pedagógiai eljárásokat, amelyeket a program 2 témakörben (I-II) és hat tematikai egységben mutat be.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva