A JÖVŐ BÖLCSŐDÉJE MÁR MOST VAN! – Minőségi változás a gondozónői szerepkörtől a kisgyermeknevelői, pedagógusi szerepkörig

Az utóbbi években a kisgyermeknevelő-képzésben és a családok igényében olyan nagymérvű változások következtek be, melyekre úgy érezzük, egy továbbképzés keretén belül reagálni szükséges. A gyermekgondozóból kisgyermeknevelővé vált személy nemcsak névbeli változást kell hogy jelentsen, hanem egyfajta szakmai megújulást is magával kell hogy hozzon.
A bölcsődéknek mindig arra kell reagálnia, amit a társadalmi igények diktálnak. Felkészültnek kell lenni, éppúgy a kisebb gyermekek gondozására, mint a nagyobb gyermekek nevelésére, az eltérő fejlődésütemű gyermekek integrálására. A bölcsődei rendszer, mint legtöbb szabályozott rendszer, nem tud eléggé rugalmasan reagálni az éppen aktuális elvárásokra. Ez vonatkozhat a bölcsődei struktúrára, az egyes szervezetekre éppúgy, mint a kisgyermeknevelő személyére.
A továbbképzésünkön összehasonlítunk hazai és a külföldi mintákat, jó gyakorlatokat. Segítséget nyújtunk abban, hogy a fenntartói, szülői és a vezetői oldalról érkező kihívásokra adekvát személyiségbeli és a képesítési változásokkal legyen képes reagálni a résztvevő.
Sokszor tapasztalható, hogy bölcsődéskorban a természetes fejlődési ütem az egészséges gyermekek esetében is többször visszaesésekkel, megtorpanásokkal megy végbe. Ehhez szükséges a kisgyermeknevelő oldaláról olyan képzettség és rálátás, amelynek birtokában mindezt nemcsak észreveszi, a legtöbbet tudja tenni a gyermekek egyéniségének fejlesztése és kibontakoztatása érdekében. A továbbképzési program főbb pontjai:
A kisgyermekellátás fejlődésének íve a kezdetektől napjainkig a gondozás-nevelés tükrében * A mai magyar kisgyermekellátás jellemzői * Női szerepek, családi életciklusok * Kitekintés a környező országok kisgyermeknevelésére; igénybevétel, módszerek alkalmazása * Hazai és külföldi minták összehasonlítása, jó gyakorlatok értelmezése, a hazai gyakorlatban történő bevezetés lehetőségei * Kihívások és elvárások rendszere. Stabilitás és változás * Személyiségtípusok és szakmai szerepkörök * A bölcsődei munka etikai elemei * Szakmai portfóliókészítés menete * Én-erők feltárása, érzelmi források, mozgósítható energiatartalékok * A gondozott gyermekek fejlődése a mai kor tükrében; fejlődés, fejlődésbeli elmaradások, fejlődés támogatása * Gondozónőből kisgyermeknevelővé válás * A sikeres bölcsőde „titka”

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva