Autizmus elméleti háttere és a beavatkozás néhány gyakorlati lehetősége

A 30 órás akkreditált tanfolyam a pervazív fejlődési zavarban szenvedő gyermek/tanulók integrált ellátásában résztvevő, vagy arra készülő, pedagógiai diplomával rendelkező óvónő, tanítók, tanárok számára készült. Ez az alapfokú képzés a megnövekedett és változó igények alapján, a gyógypedagógiai nevelésben együttneveléssel részt vevő, főleg többségi iskolában tanító pedagógusok számára nyújt korszerű autizmus-specifikus ismereteket.

A tanfolyam célja, hogy a többségi pedagógusok alapfokú ismereteket szerezzenek az autisztikus spektrumba tartozó fejlődési zavarokról, ismerjék az autizmus típusos tüneteit, legyenek képesek felismerni az autizmust, mint a károsodás triászával jellemezhető állapotot.
A tanfolyam első moduljában megismerhetik a legújabb, korszerű tudományos megközelítéseket, a pszichológiai magyarázatok lényegét. A 2.-3. modulban megszerzett ismeretek alapján a tanfolyam résztvevői képessé vállnak arra, hogy felismerjék a kapcsolatot a megfigyelések, tudományos ismeretek, a pszichológiai elméletek és a gyakorlatban alkalmazott módszerek között.
A képzés során a pedagógusok megismernek sérülés-specifikus pedagógiai felmérési eszközöket.A Szakértői Bizottság által kiállított szakértői vélemény megállapításait, teszteredményeit és javaslatait megismerve,valamint saját megfigyeléseiket alapul véve, meg tudnak fogalmazni fejlesztési célokat. A képzés során a legfontosabb szempont, hogy az integrációban részt vevő pedagógusok számára olyan ismereteket közvetítsünk, amelyek segítségéve az együttnevelt autista tanulók eredményes nevelése-oktatása megvalósulhat. ( a protetikus környezet kialakítása, illetve a tanítási tartalom és módszerek kiválasztása )

A tanfolyam célja, hogy a pedagógusok az autizmus spektrumzavarral élő tanulóik eltérő szükségleteinek felismerésére, és a képzésen kapott ismeretek segítségével az eltérő nevelési és fejlesztési módszerek alapjainak alkalmazására váljanak képessé. A sérülés-specifikus eszközök részbeni alkalmazása is megvalósulhat, gyógypedagógus segítségével.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva