Folyamatosság és átmenet az általános iskola és a középiskola között az angolnyelv-oktatás terén

A képzés az idegen nyelvi kompetencia hatékony fejlesztését segítő tanítási stratégiák elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazását kínálja, amelyek birtokában a résztvevők képessé válnak az általános iskolai valamint a középiskolai átmenet sikeres megvalósítására.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva