dr. Henczi Lajos

Szakmai szakértő

Főiskolai tanár, az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet oktatója

 

A Budapest Műszaki Egyetemen szerzett okl. gépészmérnöki képesítést, melyet később gazdasági mérnöki, majd okleveles mérnöktanári, ill. közoktatásvezetői diplomákkal, valamint közigazgatási szakvizsgával egészített ki. Műszaki doktorrá a BME-n avatták, PhD-fokozatát az ELTE PPK-n szerezte neveléstudományi szakterületen. A munka világának jó ismerője. Számos vezető posztot töltött be a közszférában és az üzleti életben. Rendszeresen kutat és publikál. Aktív kapcsolatokat ápol a civil szférával.

Számos szakkönyv szerzője és/vagy társszerzője, szerkesztője (pl. Szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata [szerk.]. Raabe Kiadó, 2007.; Kompetenciamenedzsment (társszerző: Zöllei Katalin). Perfekt Kiadó, 2007.; Felnőttoktató, A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata [szerk.]. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009.; Tanulásmenedzsment. Saldo Zrt., 2010.; Tudásmaraton. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011.; Felnőttképzési és intézményi menedzsment. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2014.)

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva