Külföldi diákok szakmai gyakorlata Magyarországon – A cégek számára is kedvező

Egyre népszerűbb, különösen a külföldi tulajdonban álló gazdasági társaságok esetében a külföldi diákok szakmai gyakorlatra történő fogadása. Teszik ezt annál is inkább szívesen, miután ezzel színesíthetik munkavállalói állományukat, munkavállalóik a közös munkavégzés kapcsán az idegennyelv-tudásukat gyarapíthatják.

 

A díjazás adómentes

 

A külföldi diákok számára szakmai gyakorlatra tekintettel kifizetett díjazás a személyijövedelemadó-törvény 1. számú mellékletének 4.4. pontja alapján adómentes kifizetésnek minősül, értékhatár nélkül.

Az adómentesség feltétele, hogy a diák külföldi középfokú vagy felsőfokú intézmény nem magyar állampolgárságú tanulója, hallgatója legyen. A tanuló, hallgató állampolgárságát útlevelének vagy személyazonosító okmányának másolatával, nem magyar lakcímet igazoló dokumentumának másolatával, vagy a hallgatói, tanulói jogviszonyát igazoló dokumentummal (például iskolalátogatási igazolás) igazolhatja.

 

Jó, ha van megállapodás

 

A diákok szakmai gyakorlatra történő fogadásáról – a diákok jogszerű foglalkoztatásának bizonyításához – célszerű a külföldi intézménynek és a fogadó gazdálkodó szervezetnek egy megállapodást kötni. Megállapodás hiányában a külföldi intézmény és a magyar gazdálkodó szervezet között e témában folytatott levelezés is bizonyíthatja a jogszerű foglalkoztatást egy esetleges munkaügyi ellenőrzés esetén.

 

A szakmai gyakorlatra fogadott diákok

 

 • nem lesznek biztosítottak,
 • az adóhatóság felé bejelentési kötelezettséget esetükben nem kell teljesíteni.

 

A fent leírtak vonatkoznak az Európai Gazdasági Térségből érkező diákokra és a harmadik országbeli államból érkező diákokra is.

 

Harmadik országbeli diák

 

Kérdésként merülhet fel, hogy az Európai Gazdasági Térségen kívüli, harmadik országbeli államból szakmai gyakorlatra fogadott hallgatók esetében a szakmai gyakorlatot biztosító gazdasági társaságnak vannak-e egyéb teendői.

 

A kérdés megválaszolásához

 

 • a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről,
 • az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről,
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint
 • a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről és
 • a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet előírásait

 

kell alkalmaznunk.

 

A rendelet értelmében a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre a külföldi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló harmadik országbeli állampolgárnak nemzetközi diákszervezet által szervezett szakmai gyakorlat keretében történő foglalkoztatásához.

Nincs szükség engedélyre továbbá a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci és Grundtvig program keretében szakmai gyakorlaton részt vevő harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásához.

 

Ismertebb diákszervezetek az AIESEC (Közgazdászhallgatók Nemzetközi Szervezete), az ESTIEM (Európai Mérnökök és Műszaki Menedzserek Szervezete), az ELSA (Joghallgatók Szervezete), az IAESTE (Mérnökhallgatók Nemzetközi Szervezete).Az Európai Unió egész életen át tartó tanulás programjának részei a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig és az Erasmus programok, melyek lehetőséget biztosítanak a diákoknak a külföldi szakmai gyakorlat elvégzésére.

 

A rendelet azonban előírja: függetlenül attól, hogy a foglalkoztatáshoz nincs szükség külön engedélyre, a hallgatót fogadó gazdálkodó szervezetnek a foglalkoztatás helye szerinti illetékes munkaügyi központnak be kell jelentenie a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező diákok és a harmadik országbeli diákok foglalkoztatását.

A bejelentést a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését legkésőbb a gyakorlat megszűnését követő napon meg kell tenni.

 

Bejelentés engedélymentes foglalkoztatásról

 

A bejelentés benyújtásának helye (a foglalkoztatás helye szerint illetékes kormányhivatal)

A foglalkoztatást bejelentő munkaadó neve:  
Székhelye:  
Foglalkoztatás helye:  
Adószáma:  
Statisztikai számjele:

 

Foglalkoztatási jogviszony létrejötte:

 

Állam-polgárság Joghely Saját jogon, vagy Hozzá-tartozói jogállásra alapozva Határozott / Határozatlan időtartamú Foglalkoztatási jog-viszony formája Munkakör FEOR-száma Iskolai végzettség Életkor Engedély-mentes jogviszony létrejöttének időpontja

 

Foglalkoztatási jogviszony megszűnése:

 

Állam-polgárság Joghely Saját jogon, vagy Hozzá-tartozói jogállásra alapozva Határozott / Határozatlan időtartamú Foglalkoztatási jog-viszony formája Munkakör FEOR-száma Iskolai végzettség Életkor Jogviszony megszűnés-ének időpontja

 

Kelt: …………………………, 20…….. év ……………. hó ……. nap

 

A bejelentőlapon a jogszabályhelyre történő hivatkozás a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének 11. vagy 18. pontjában foglaltakat kell jelölni.

A rendelet 15. § (1) bek. 11. pontja a külföldi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló harmadik országbeli állampolgárnak nemzetközi diákszervezet által szervezett szakmai gyakorlat keretében történő foglalkoztatásához kapcsolódó hivatkozás, 18. pontja a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci és Grundtvig program keretében szakmai gyakorlaton részt vevő harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásához kapcsolódó hivatkozás.

A szakmai gyakorlaton történő foglalkoztatásra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A külföldi diákok szakmai gyakorlatának biztosításával szakképzési hozzájárulási kötelezettség nem teljesíthető, azaz csökkentő tétel nem vehető figyelembe a kötelezettséggel szemben.

 

Magyar intézményben tanuló külföldi diák

 

Abban az esetben, ha a külföldi diákok Magyarországon, magyar közoktatási vagy felsőoktatási intézménnyel állnak hallgatói vagy tanulói jogviszonyban, a szakmai gyakorlaton történő foglalkoztatásuk az általános szabályok szerint történik.

A harmadik országbeli diákok munkavégzéséhez ebben az esetben sem kell engedély, és a szakmai gyakorlaton történő foglalkoztatásukat nem kell bejelenteni a kormányhivatal felé.

 

A szakmai gyakorlatot teljesíthetik

 

 • tanulószerződés alapján,
 • együttműködési megállapodás alapján, illetve
 • egybefüggő szakmai gyakorlatukat hallgatói munkaszerződés alapján,

 

és részt vehetnek a duális képzésben is, hallgatói munkaszerződés alapján.

 

Amennyiben a szakmai gyakorlatot gyakorlati képzőhelyen teljesítik, a gyakorlati képzésük szervezésével a szakképzési hozzájárulási kötelezettség is teljesíthető az általános szabályok szerint.

Lássunk a fentiekre egy gyakorlati példát!

 

PéldaEgy magyar autóipari alkatrészeket gyártó vállalkozás német állampolgárságú, német tanulói jogviszonnyal rendelkező középiskolás diákot fogad egy hónap szakmai gyakorlatra. Kérdésként merül fel, hogy milyen dokumentumok szükségesek a foglalkoztatásához, mi a teendője a szakmai gyakorlatot biztosító vállalkozásnak?

 

A német tanuló a magyarországi szakmai gyakorlata idején is a német oktatási intézménnyel áll folyamatos tanulói jogviszonyban. A tanulót fogadó vállalkozásnak javasolt írásbeli megállapodást kötni a tanuló német középiskolájával a szakmai gyakorlat lefolytatásával kapcsolatos feltételekről, elvárásokról.

Magyarországon a német állampolgárságú tanuló nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal, ezáltal nem vonatkozik rá sem a nemzeti köznevelési törvény, sem a szakképzési törvény, tehát a szakmai gyakorlat időtartamára nem kötelező részére a szakképzési törvény által a szakmai gyakorlatra előírt díjat fizetni.

Amennyiben a fogadó vállalkozás önszántából, vagy a külföldi középiskolával történt megállapodása alapján díjazásban részesíti a gyakorlaton részt vevő tanulót, a személyijövedelemadó-törvény 1. sz. mellékletének 4.4. pontja alapján, értékhatár nélkül adómentesen megteheti.

A vállalkozásnak a tanuló részére kifizetett díjazás után nem keletkezik közteher-fizetési kötelezettsége. A Németországban biztosított tanuló magyarországi ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult. Az ellátásokat – az egyenlő elbánás elve szerint – ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint egy magyar biztosított.

A jogosultságot a külföldön kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU-kártya) igazolja. A más uniós tagállamban biztosított tanuló a külföldi társadalombiztosítási szerv által kiállított EU-kártyával, illetve az azt helyettesítő nyomtatvánnyal veheti igénybe az ellátásokat Magyarországon.

 

A fentiekre tekintettel a fogadó vállalkozásnak

 

 • sem adóazonosító jelet,
 • sem tajszámot

 

nem kell a külföldi diák részére igényelni.

 

A tanulót fogadó vállalkozás köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni a német diák foglalkoztatását. A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését az azt követő napon kell bejelenteni.

 

Kissné Horváth MariannaSaldo logo simple

Saldo Zrt.

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva