Kedvező változások a gyakorlati képzőknek! – Módosítások visszamenőleges hatállyal

A szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzéssel teljesítő gazdálkodó szervezeteket az évközi jogszabályi változások több tekintetben pozitívan érintik.

 

2017. január 1-jétől hat százalékkal nőtt a szakképzési alapnormatíva

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 8. §-a 2017. január 1-jére visszamenőlegesen léptette hatályba a szakképzési alapnormatíva mértékének változását. A szakképzési alapnormatíva mértéke 453 000 Ft/fő/év helyett 2017. január 1-jétől 480 000 Ft/fő/év.

 

Szakképzési alapnormatíva 2017. január 1-jétől
Régi normatíva Új normatíva
453 000 Ft/fő/év 480 000 Ft/fő/év

 

Mint az a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek előtt ismert, a szakképzésben részt vevők a szakképzési hozzájárulási kötelezettségükkel szemben különböző csökkentő tételeket vehetnek figyelembe, melynek alapja a szakképzési alapnormatíva.

Mely csökkentő tételeket érint a költségvetési törvény módosítása kapcsán megváltozott alapnormatíva, és hogyan érvényesíthetjük azt?

 

A csökkentő tételek változása

 

Gyakorlati képzés tanulószerződés alapján

Az a hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet, amely a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves bruttó kötelezettségét tanulónként az alapnormatíva és a 280/2011. (VIII. 28.) Korm. rendelet mellékleteiben található szakképesítéshez tartozó szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata alapján megállapított csökkentő tétellel csökkentheti.

 

Példa

Mit jelent a változás például egy gépi forgácsoló szakmát tanuló esetében?

A csökkentő tétel nappali rendszerű iskolai oktatás és a nappali oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében (580 000 Ft/év alapnormatíva × 2,0076 súlyszorzó) 1 164 408 Ft/év (97 034 Ft/hó), szemben a korábbi 453 000 Ft/év alapnormatíva alapján megállapított 909 443 Ft/év (75 787 Ft/hó) csökkentő tétellel.

Amennyiben a tanulószerződés alapján folyó gyakorlati képzés esti oktatás munkarendje szerint folyó felnőttképzésben történik, a csökkentő tétel a fentiek hatvan százaléka, azaz 698 645 Ft/év, 58 220 Ft/hó, szemben az eddig alkalmazott 545 666 Ft/év, 45 472 Ft/hó csökkentő tétellel.

A levelező oktatás munkarendje szerint tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén az alapcsökkentő tétel 20%-a érvényesíthető csökkentő tételként, azaz 232 882 Ft/év, 19 407 Ft/hó, szemben a 181 889 Ft/év, 15 157 Ft/hó csökkentési lehetőséggel.

Alapcsökkentő tétel meghatározása Eltérés
oktatás munkarendje 453 000 Ft/év 480 000 Ft/év
Ft/év Ft/hó Ft/év Ft/hó Ft/év Ft/hó
nappali 909 443 75 787 1 164 408 97 034 254 965 21 247
esti 545 666 45 742 698 645 58 220 152 979 12 478
levelező 181 889 15 157 232 882 19 407 50 993 4 249

 

Kiegészítő csökkentő tételek változása

 

  1. január 1-jétől a gyakorlati képzők az alapcsökkentő tétel mellett kiegészítő csökkentő tételeket is figyelembe vehetnek a szakképzési hozzájárulási kötelezettségükkel szemben. A kiegészítő csökkentő tételek mértéke is az alapnormatíva összegétől függ, ennek következtében a pozitív változás ezen a téren is jelentkezik.

Milyen kiegészítő csökkentő tételekről van szó, és milyen feltételek mellett érvényesíthetik azt a gyakorlati képzők?

 

Beruházási kiegészítő csökkentő tétel

A gyakorlati képzésben tanulószerződés alapján részt vevő hozzájárulásra kötelezettek beruházási kiegészítő csökkentő tételt érvényesíthetnek az aktiválás évében, ha kizárólag a gyakorlati képzés célját szolgáló eszközt szereznek be.

A beruházási kiegészítő csökkentő tétel tanulószerződéses tanulónként érvényesíthető mértéke a gyakorlati képző átlagos állományi létszámától függ. Az ezen a címen elszámolt csökkentő tétel mértéke nem haladhatja meg a beruházás összköltségének mértékét, és évente legfeljebb tizenöt millió forint összegben vehető figyelembe.

Az egy tanulószerződéses tanulóra elszámolható összeg változását az alábbi táblázat rögzíti.

 

1. táblázat: BERUHÁZÁSI KIEGÉSZÍTŐ CSÖKKENTŐ TÉTEL
Gyakorlati képző létszáma – csökkentő tétel mértéke 453 000 Ft/év alapnormatíva 480 000 Ft/év alapnormatíva Eltérés
Ft/év/tanuló Ft/év/tanuló Ft/év/tanuló
1–10 fő, 38% 172 140 182 400 10 260
11–50 fő, 18% 81 540 86 400 4 860
50 főnél több, 9% 40 770 43 200 2 430
2. táblázat 453 000 Ft/év alapnormatíva 480 000 Ft/év alapnormatíva Eltérés
Ft/év/tanuló Ft/hó/tanuló Ft/év/tanuló Ft/hó/tanuló Ft/év/tanuló Ft/hó/tanuló
Oktatói kiegészítő csökkentő tétel 95 130 7 928 100 800 8 400 5 670 472
Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel 113 250 9 438 120 000 10 000 6 750 562
3. táblázat 453 000 Ft alapnormatíva alapján 480 000 Ft alapnormatíva alapján Eltérés
Ft/gyakorlati nap Ft/gyakorlati nap Ft/gyakorlati nap
Gyakorlatigényes alapképzési szak 4530 4800 270
DUÁLIS KÉPZÉS
szociális munka alapképzés, gazdaságtudományok szakon 8089 8571 482
műszaki, informatika, agrár- és természettudományok szakon 6040 6400 360
Figyelem! A jogszabályi változás 2017. január 1-jére visszamenőleges hatállyal rendelkezik a szakképzési alapnormatíva változásáról, a megemelkedett alap- és kiegészítő csökkentő tételeket a 1708-as szakképzési hozzájárulási kötelezettség előlegbevallásai tekintetében önellenőrzéssel érvényesíteni lehet. Arra is lehetősége van a gyakorlati képzőknek, hogy a szakképzési hozzájárulási kötelezettség éves elszámolásánál érvényesítsék az előlegbevallásoknál figyelembe nem vett különbözeteket.

 

A beruházási kiegészítő csökkentő tétel érvényesítésére az aktiválás évében, kizárólag az éves elszámoló bevallás keretében van lehetőség.

 

Oktatói kiegészítő csökkentő tétel

Az alapnormatíva-változás érinti azokat a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel részt vevő gazdálkodókat is, akik a gyakorlati képzést nem főtevékenységként folytatják, és kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Az oktatói kiegészítő csökkentő tétel tanulószerződéses tanulónként az alapnormatíva 21%-a.

 

Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel

A nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek, akik a gyakorlati képzés céljára fenntartott tanműhelyben folytatják a gyakorlati képzést, a 9. évfolyamos tanulószerződéses tanulók tekintetében tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tételt érvényesíthetnek.

Mértéke tanulónként az alapnormatíva 25%-a.

 

Ha a tanulószerződés

 

  • a teljes évben fennáll, az éves alap- és kiegészítő csökkentő tételek egytizenketted része vehető figyelembe az előlegbevallásoknál.
  • megkötésére hónap közben kerül sor, az alap- és kiegészítő csökkentő tételek azon hónap vonatkozásában vehetők először figyelembe, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített.
  • hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a havi alap- és kiegészítő csökkentő tételek az adott hónapból a tanulószerződés fennállása napjáig eltelt napok és a hónap naptári napjai számának arányában érvényesíthetők.

 

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján

 

A szakképzési hozzájárulást a szakképző iskola és a gyakorlati képző között létrejött együttműködési megállapodás alapján, az iskolai rendszerű szakképzésben a nappali rendszerű oktatásban és a felnőttoktatásban szervezett gyakorlati képzéssel teljesítők is érvényesíthetnek csökkentő tételt, melynek mértéke is függ a szakképzési alapnormatívától.

Ha a gyakorlati képző gazdálkodó szervezet a tanulók szorgalmi időszakot követő egybefüggő szakmai gyakorlatát biztosítja, a tanulók által teljesített gyakorlati napok után igénybe vehető csökkentő tétel az alapnormatíva 130-cal történő osztásával kerül meghatározásra, így az egy gyakorlati napra érvényesíthető csökkentő tétel mértéke 3485 Ft/nap helyett 2017. január 1-jétől 3692 Ft/nap.

 

Gyakorlati képzés a felsőoktatásban

 

Ha a gazdálkodó szervezet államilag támogatott létszám tekintetében gyakorlatigényes alapképzési szak vagy duális képzés keretében biztosítja a hallgatók szakmai gyakorlatát, szakképzési hozzájárulási kötelezettségével szemben a teljesített gyakorlati napokra érvényesíthető csökkentő tétel. A csökkentő tétel mértéke is változott az alapnormatíva változása következtében:

 

  • Gyakorlatigényes alapképzési szak esetén a teljesített gyakorlati napokra érvényesíthető csökkentő tétel mértéke 4530 Ft/gyakorlati nap helyett 2017. január 1-jétől 4800 Ft/gyakorlati nap.
  • Duális képzés esetén a csökkentő tétel mértéke szociális és gazdaságtudományok képzési területen 6400 Ft/gyakorlati nap, műszaki, informatikai, agrár és természettudomány képzési területen 8571 Ft/ gyakorlati nap.

 

Adómentes juttatás a tanulók kötelező étkeztetése

 

Másik pozitív változást eredményez a gyakorlati képzők tekintetében az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény 9. §-a által a személyijövedelemadó-törvény 1. számú mellékletébe beiktatott új, 4.37. pontja. E szerint: „A szakképzésről szóló törvény és az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet alapján a szakképző iskolai tanulóknak gyakorlati képzésük ideje alatt kötelezően biztosított vagy a gyakorlati képzést végző szervezet által saját döntése alapján biztosított nem pénzbeli juttatások, …” adómentes juttatásnak minősülnek, visszamenőleg 2017. január 1-jétől.

A szakképzési törvény 68. §-a és a 4/2002. (II. 26.) OM-rendelet ugyanis a gyakorlati képzők számára kötelezővé teszi többek között a tanulók számára az étkezés biztosítását. A gyakorlati napokra kötelezően juttatott természetbeni étkezést 2017. január 1-jétől a gyakorlati képzők egyes meghatározott juttatásként, 43,66%-os közteherrel tudták biztosítani.

A jogszabályváltozás következtében a 2017. január 1-jétől megfizetett, étkezést terhelő adókötelezettséget a gyakorlati képzők önellenőrzéssel visszaigényelhetik.

 

Saldo logo simple

Kissné Horváth Marianna

Saldo Zrt.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva