HÍREK

 • Adózás – Könyvelés
 • Aktuális
 • Arcok
 • Gazdaság, kamarai szakképzés
 • Hírek
 • Kérdezzük a szakértőt
 • Módszereink
 • Uncategorized
 • Olvasóink kérdeznek, szakértőink válaszolnak

  Szociális szövetkezet szeretne tanulószerződéssel gyakorlati oktatást végezni. A 2011. évi CLV. törvény úgy rendelkezik, hogy a szociális szövetkezet nem kötelezett szakképzési hozzájárulásra. Ez azt jelenti, hogy a szociális szövetkezet, ha akar, egyéb szervként bejelentkezhet szakképzési hozzájárulásra, és szervezhet gyakorlati képzést?

  Olvasóink kérdeznek, szakértőink válaszolnak

  Befolyásolja-e a juttatások adókötelezettségét az a tény, hogy a gyakorlati képzőhely nem jogosult a szakképzési hozzájárulási kötelezettségével szemben csökkentő tételt érvényesíteni?

  Olvasóink kérdeznek, szakértőink válaszolnak

  Több éve egyéni vállalkozóként folytatok tevékenységet, jelenleg kisadózóként tételes adófizetési kötelezettséget teljesítek. Felmerült annak a lehetősége, hogy részt vegyek tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzésében.

  Olvasóink kérdeznek, szakértőink válaszolnak

  Nappali tagozatos, első szakmát tanuló vendéglátó szakmenedzseri szakra járó tanulónak együttműködési megállapodás alapján jár-e bármiféle juttatás, mennyi, és kinek kell fizetnie? A tanulótól a járulékok mellett le kell-e vonni a szakképzési hozzájárulást?

  Kérdés – felelet

  Az építőiparban tevékenykedő kft.-ként részt veszünk a gyakorlati képzésben. Duális képzés keretében hallgatói munkaszerződés alapján szervezünk szakmai gyakorlatot, mint külső képzőhely, építészmérnöki szakon képzett hallgatónak.

  Úgy tudom, hogy változott a szakmai gyakorlat után igénybe vehető csökkentő tétel. Mikortól és milyen mértékű csökkentést tud cégünk a képzés során figyelembe venni?

  Olvasóink kérdeznek, szakértőink válaszolnak

  Társaságunk KIVA-s vállalkozásként a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szhtv.) 5. § ab) pontja értelmében gyakorlati képzőnek minősül.

  Kérdésünk arra irányul, hogy miután a KIVA megfizetésével a szakképzési hozzájárulási kötelezettség megfizetettnek tekinthető, a tanulószerződéses tanulók után a normatíva alapján járó kötelezettségcsökkentő tétel visszaigényelhető-e?

  Olvasóink kérdeznek, szakértőink válaszolnak

  Átalányadózó fodrász egyéni vállalkozóként folytatom tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzését. A gyakorlati képzéssel kapcsolatos kötelezettségcsökkentő tételeket elszámolva a bevallásomban visszaigényeltem a kötelezettségem és az elszámolt csökkentés különbözetét. Hogyan és mikor kapom ezt vissza?

  Olvasóink kérdeznek, szakértőink válaszolnak

  Adható-e a tanulóknak béren kívüli juttatásként havi 8300 Ft (évi százezer forint) pénzjuttatás étkeztetés biztosítására?

   
  2017. január 1-jétől béren kívüli juttatásnak minősül százezer forint pénzösszeg éves szinten, ha azt a munkáltató munkavállalójának adja. A tanulószerződéssel, vagy együttműködési megállapodás keretében gyakorlati képzésben részt vevő tanuló számára a pénzösszeg juttatás nem nyújtható, miután munkáltató–munkavállaló kapcsolat munkajogi értelemben nem jön létre.

  Olvasóink kérdeznek, szakértőink válaszolnak

  A felnőttoktatás esti és levelező munkarendjében folytatott gyakorlati képzés esetében a kiegészítő csökkentő tételekre is vonatkozik a 60, illetve a 20%-os normatívacsökkentés?

  Olvasóink kérdeznek, szakértőink válaszolnak

  Hogyan történik a gyakorlati képzés szervezésének és a feltételeinek vizsgálata az együttműködési megállapodás alapján megvalósított képzések esetében?

   

  Együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés esetében a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola.

  Olvasóink kérdeznek, szakértőink válaszolnak

  Mit jelent az, ha egy vállalkozás a szakképzési hozzájárulási kötelezettségét „részben vagy egészben” tanulószerződés alapján vagy duális képzés keretében szervezett szakmai gyakorlattal teljesíti? Mivel csökkentheti a bruttó kötelezettségét, és mit igényelhet vissza?

  Olvasóink kérdeznek, szakértőink válaszolnak

  Köthető-e tanulószerződés nem a teljes képzési időre?

   

  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) értelmében „tanulószerződés csak a képzés szakmai vizsgáig tartó, hátralévő teljes időtartamára” köthető. A törvény csak azt írja elő kötelezően, hogy a képzés befejezéséig (szakmai vizsgáig) szóljon a tanulószerződés, ne pedig egy előtte lévő másik, korábbi időpontig.

  Kérdezzük a szakértőt!

  Milyen egyéb juttatások illetik meg a gyakorlati képzés során a tanulókat?

   

  A tanulókat megillető egyéb juttatások körében meghatározásra kerültek azok a természetbeni előnyök, amelyek a tanuló gyakorlati foglalkoztatását eleve lehetővé teszik, vagy azt megkönnyítik. Ezek a juttatások munkarendtől, képzési típustól és szerződésfajtától függetlenül minden iskolarendszerű képzésben részt vevő tanulónak járnak.

  Olvasóink kérdeznek, szakértőink válaszolnak

  Milyen munkavédelmi szabályok vonatkoznak a szakmai gyakorlatukat külső képzőhelyen végző tanulókra?

   

  A tanulót a gyakorlati képzést szervezőnek a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. A tanulók számára, mivel még nem rendelkeznek munkatapasztalatokkal, valószínűleg a munkavédelmi oktatás az első alkalom, amikor a komoly veszélyeket is magában rejtő munkafolyamat kockázataira történő figyelemfelhívással testközelben találkoznak.

  Olvasóink kérdeznek, szakértőink válaszolnak

  Köthet-e tanulószerződést a gyakorlati képzést kizárólag koordináló (azaz nem folytató) gazdálkodó szervezet?

   

  A gyakorlati képzést szervező fogalmát a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 2. § 12. pontja határozza meg. A szakképző iskolán kívül a gyakorlati képzést szervező a törvény szerint nyilvántartásba vett gyakorlati képzést folytató.

  © Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva