HÍREK

 • Adózás – Könyvelés
 • Aktuális
 • Arcok
 • Gazdaság, kamarai szakképzés
 • Hírek
 • Kérdezzük a szakértőt
 • Módszereink
 • Uncategorized
 • Felnőttképzési szakmai programkövetelmények – Interjú a programbizottság elnökével

  A megyei fejlesztési és képzési bizottságok a szakképzés fejlesztése és a munkaerő-piaci igények érvényesítése céljából létrehozott konzultációs, véleményező, javaslattevő és tanácsadó megyei testületek. Dr. Markovszky György nemcsak a Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság, hanem az MKIK mellett működő Programbizottság elnöke is. Ebben a minőségében tettük fel néhány, a felnőttképzésre vonatkozó kérdések.

  A belső képzés csapdái – A pályázatok tükrében

  Sok kérdés kerül szóba

   

  Megjelentek a mikro-, kis- és középvállalatok, valamint a nagyvállalatok munkavállalóit érintő – a munkahelyi képzések támogatására vonatkozó – pályázatok, amelyekben az szerepel, hogy a „képzések megvalósítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként” történhet.

  Vegyes oktatási forma a szakképzésben – A „blended learning” tanulási folyamata

  Mi a távoktatás és mi nem az?

   

  Kiindulva a felnőttképzési törvényből, kijelenthetjük, hogy az iskolarendszeren kívüli képzésben (felnőttképzésben) – az OKJ szerinti képzések esetében – a képzési tartalom jelentős részét távoktatásos formában is elsajátíthatják a résztvevők. Ha ennek az aránya nem haladja meg a képzési idő felét, akkor a képzést – a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében – nem kell távoktatásnak tekinteni.

  A duális felsőoktatás és a gazdaság – Miért előnyös a cégeknek?

  A felsőoktatási duális képzés legfőbb szabályai, keretei, megszervezésének és finanszírozásának legfontosabb kérdései több korábbi cikkben már bemutatásra kerültek, ezért jelen írás egyéb olyan kérdéseket jár körbe, mint a gazdasági kamarának a felsőoktatási duális képzésben betöltött szerepe, az ún. látogatóbizottságok működése és a Duális Képzési Tanács működése.

  Távoktatás a szakképzésben – Az új lehetőség

  Egy intézményvezető kérdése

   

  A közelmúltban egy felnőttképző intézmény vezetője hívott azzal a kérdéssel, hogy indítanának egy Kertész tanfolyamot, amelyben távoktatási elemeket is alkalmaznának. Azért gondoltak a hagyományos – kontakt – oktatást távoktatással kiegészített vegyes/kombinált (blended learning) oktatási formára, mert a tanfolyami célcsoport résztvevői sokallják az OKJ-s rendeletben előírt – minimum – 800 óra képzési időt.

  Elmondása szerint a potenciális érdeklődők megbékélnének azzal, ha csak fele óraszámban kellene tanfolyamra („iskolába”) járni, mert a másik felében önállóan, azaz autonóm módon, támogató irányítással kiegészítve elsajátítanák a tananyag másik felét.

  A kooperatív modell előnyei – A felsőoktatási gyakorlati képzés

  Fontos a vállalatok részvétele

   

  Sokan még ma is felkapják a fejüket, ha a duális képzést a felsőoktatással hozzák kapcsolatba, mivel a duális képzést a középfokú oktatáshoz, ezen belül is a szakképzéshez kötik. Pedig a felsőoktatás is kinyitotta már a kapuit, igaz, egyelőre még csak szűk résnyire, a duális képzés előtt.

  A gyakorlati képzési normatíva szabályozása – Ki, hogyan veheti igénybe?

  Fontos a cégnek, fontos az iskolának

   

  A szakképzés finanszírozásának egyik sajátos eleme az iskolán kívüli – tanulószerződés keretében folyó – gyakorlati képzés költségeinek forrását biztosító ún. gyakorlati képzési normatíva. Rendkívül fontos kérdés, hogy milyen szabályok szerint és milyen mértékben vehetik igénybe ezt a tanulószerződést kötő gazdálkodó és egyéb szervezetek, de majdnem ugyanilyen fontos ez a szakképző iskoláknak is.

  Európai Szakképzési Hét, 2016. december 5–9. – Varga Mihály miniszter megnyitója

  Kiemelt cél a szakmatanulás ösztönzése

   

  Varga Mihály, a szakképzésért is felelős miniszter örömét fejezte ki, hogy a rendezvény is ráirányítja a reflektorfényt a szakmatanulásra. Ez ugyanis egybeesik a kormány azon szándékával, hogy a szaktudásnak és a felkészültségnek legyen olyan becsülete, ami természetesnek számít minden egészséges társadalomban.

  Ez az alapvetés irányította a szakképzési rendszer átalakítását, a duális képzés bevezetését, és ezért helyez a tárca nagy hangsúlyt a szakmák népszerűsítésére is.

  Európai Szakképzési Hét, 2016. december 5-9. – Navracsics Tibor biztos köszöntője

  Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa azzal kezdte megnyitóbeszédét, hogy a ma zajló világgazdasági versenyt valójában már 5-10 évvel ezelőtt meghatározta az oktatási rendszer. Amilyen szintű és színvonalú ma az oktatás, olyan szintű és minőségű lesz a jövő versenyképessége.

  A duális képzés a vállalatok hosszú távú érdeke is – Interjú dr. Odrobina László helyettes államtitkárral

  Hogyan változott meg a duális képzés vállalati megítélése?

   

  A duális képzés iránti érdeklődés folyamatosan nő. A szakképzés tekintetében erősödik annak a gazdálkodói rétegnek a jelenléte, amely nem a támogatások igénybevételének lehetősége miatt, hanem átgondolt, hosszabb távú gazdasági érdekeinek szem előtt tartása okán folytatja a tanulók gyakorlati képzését.

  Egyéves képzés a felnőttoktatásban

  A Szt. meghatározásában a felnőttoktatás keretében folyó szakképzés a részt vevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési formától függően a nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében folyhat.

  Főtevékenységként gyakorlati képzést végzők – Eltérő szabályok

  A gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezeteknek létezik egy olyan kategóriája, amelyet főtevékenységként gyakorlati képzést végzőkként definiálunk. A Szht. 2016. január 1-jétől olyan módon azonosítja be ezeket a szervezeteket, hogy meghatározza, kik nem minősülnek ilyen gyakorlati képzőnek.

  Visszairányítás iskolai gyakorlatra – Tudnivalók gyakorlati képzőknek

  Több, a szakképzést szabályozó változás történt 2016 júniusában. Az oktatási csomag három szakképzési, illetőleg felnőttképzési tárgyú törvényt módosított, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényt (Szht.), a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt (Szt.) és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt.

  A duális képzés szerepének erősödése – Gyakorlat valós munkakörülmények között

  A kamarai garanciavállalás új lendületet adott

   

  Már 2013-ban számos gazdálkodó és egyéb szervezet tapasztalta, hogy a korábbiakhoz képest kiemeltebb figyelmet kapott a területi kereskedelmi és iparkamara szakképzési tanácsadói részéről. A szakemberek azzal a céllal keresték meg a vállalkozásokat, cégeket, hogy bevonják őket a szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzésébe.

  A szakképző intézmények képzési szerkezetének változásai – Várható hatások a munkaerőpiacon

  Mikortól és hogyan alakul át a képzési szerkezet?

   

  A Kormány 1040/2015. (II. 10.) határozatával elfogadott „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében 2015. június elején módosult a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény is.

  Évek, évtizedek a gyakorlati képzésben – Elismerés a képzők számára

  A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015-ben 35 vállalkozás számára adta át a „Tolna megye szakképzéséért” jubileumi érmet, amellyel a Tolnában működő gazdálkodó szervezetek oktatómunkáját ismerte el. Ezzel köszönte meg azon gazdálkodók munkáját, akik aktív részesei a megyei tanulóképzésnek.

  Szakmatanulás a virtuális világban – Egy e-learning tananyag bemutatása

  A mai kor gyermekeinek egyik fő életszíntere a virtuális világ, a számítógép nyújtotta információk, ezért ebben a közegben nyújtjuk számukra a tanulás lehetőségét. 2015-ben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kísérleti jelleggel fejlesztette ki CNC gépkezelő szakképesítésben az ismeretek elsajátítását segítő e-learning tananyagot.

  Az új Országos Képzési Jegyzék bemutatása – A képesítési keretrendszer bevezetése

  2016.február 25-én, a Magyar közlöny 25. számában jelent meg az új Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban OKJ), amely számos újdonságot tartalmaz.

  Első ránézésre szembetűnő tartalmi változás a Magyar Képesítési Keretrendszer (továbbiakban MKKR) szintjeinek megjelenítése. Az MKKR kidolgozásának a vállalkozások szempontjából fontos célja, hogy európai kontextusban is értelmezhető rendszerszerű információkat szolgáltasson a képesítésekről.

  Minőségi kamarai garanciavállalás Baranyában – A gyakorlati képzőhelyek minősítési rendszere

  A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara felügyelete alatt 40 szakmában mintegy 400 cégnél folyik gyakorlati képzés. Mindegyik képzőhely megfelel a jogszabály által előírt kötelező személyi és tárgyi feltételeknek, azonban az egyes oktatási helyszínek között jelentős különbségek vannak a felkészültségben, a képzés minőségében, a lehetőségekben.

  Szakmunkás-kereslet a vállalatoknál

  Hol számíthatunk létszámbővítésre?

   

  A lap januári számában már bemutattuk a minden évben megjelenő szakmaszerkezeti kormányrendeletet és ehhez kapcsolódóan a megyei fejlesztési és képzési bizottságok szerepét. A kormányrendelet megszületésének első lépését jelentő MFKB-javaslatok elkészítéséhez az MKIK a gazdaságkutató intézetével minden év elején kutatást végez 2500 vállalkozás bevonásával. A kutatás fő célja, hogy képet adjon a bizottságok szakmaszerkezeti javaslataihoz a vállalkozások szakmunkás munkaerő-keresletéről.

  Szakma Sztár Fesztivál 2016

  Az országos szakmai versenyek döntője

   

  A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a 2007/2008-as tanévtől rendezi a országos szakmai versenyeket (Szakma Kiváló Tanulója Verseny, később az országos szakmai tanulmányi versenyek is). A szakmai versenyek országos döntői a Szakma Sztár Fesztivál keretében kerülnek lebonyolításra. Szakmai versenyeink megrendezésekor alapvető célunk, hogy bemutassuk egy-egy szakma „szépségeit”, így vonzóvá téve többek között az érdeklődő általános iskolások számára, segítve a pályaválasztásukat. A verseny célközönsége a szakmai érdeklődőkön és a széles közvéleményen túl azok a fiatalok, akik a szakmák utánpótlását jelentik, akik pályaválasztás előtt állnak.

  A szintvizsgáztatás gyakorlata

  A 2012-től hatályos szakképzési törvény a szintvizsga területén jelentős változást hozott. Módosult ugyanis a szintvizsga funkciója, azaz a szintvizsga az első szakképző évfolyamon azt méri fel, hogy a tanuló rendelkezik-e azokkal az alapkompetenciákkal, amelyek birtokában elhagyhatja a tanműhelyi környezetet, és kihelyezhető gazdálkodó szervezethez, ahol termelőtevékenység folyik üzemi körülmények között.

  Szerződjön gyorsan, egyszerűen!

  Online tanulószerződés

   

  A gyakorlati képzéssel foglalkozó szervezetek számára a tanulószerződés-kötéssel kapcsolatos adminisztráció a korábbi években meglehetősen időigényesnek bizonyult. A területi kamarák tanácsadói a megkötést megelőzően ellenőrizték a feltüntetett adatokat, pótoltatták a hiányosságokat. Adott esetben a szerződések javítása és ismételt megküldése több nappal is megnövelhette az ügyintézési időt.

  A kamarai online tájékoztatás

  www.szakmavilag.hu

   

  A szakmaválasztás előtt álló végzős általános iskolásoknak hasznos információforrás, valóságos iránytű lehet a szakmavilag.hu honlap, mert itt tájékozódhatnak az összes, szakképző iskolában tanulható szakmáról, az Országos képzési jegyzékben szereplő képzések tartalmáról és a végzést követő kilátásokról is.

  Saját munkavállaló képzése tanulószerződéssel

  Az igénybe vett támogatást nem kell visszafizetni

   

  2015. június 12. óta már a felnőttoktatás valamennyi munkarendjében (nappali, esti, levelező) köthető tanulószerződés. Az elsősorban a másodszakmás képzést érintő új szakmai gyakorlati forma számos kérdést felvet, ezért januári írásunk („Szakmai gyakorlat munka mellett”, Ferencz Csaba Zsolt, MKIK ) után újabb praktikus információkkal szolgálunk a saját munkavállalóval tanulószerződést kötő gyakorlati képzők számára.

  © Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva