HÍREK

 • Adózás – Könyvelés
 • Aktuális
 • Arcok
 • Gazdaság, kamarai szakképzés
 • Hírek
 • Kérdezzük a szakértőt
 • Módszereink
 • Uncategorized
 • A rehabilitációs hozzájárulás számításának gyakorlata – A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

  A munkaadók a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezettek, ha az általuk foglalkoztatottak létszáma eléri a 25 főt, és az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (a kötelező foglalkoztatási szintet).

  Hallgatói munkaszerződés kötelezettsége – Párbeszéd a könyvelővel

  Az alábbi vállalat több, szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatót fogad. Az együttműködési megállapodással kapcsolatban merültek fel kérdései:
  Érkeznek társaságunkhoz folyamatosan nyári gyakorlatra alapszakos, mesterszakos hallgatók is. Legtöbbjük minimum 6 hetes gyakorlat letöltésére kötelezett. Ilyen esetekben rendszerint az egyetem készíti elő és küldi meg a gyakorlattal kapcsolatos együttműködési megállapodást részünkre.

  Külföldi diákok szakmai gyakorlata Magyarországon – A cégek számára is kedvező

  Egyre népszerűbb, különösen a külföldi tulajdonban álló gazdasági társaságok esetében a külföldi diákok szakmai gyakorlatra történő fogadása. Teszik ezt annál is inkább szívesen, miután ezzel színesíthetik munkavállalói állományukat, munkavállalóik a közös munkavégzés kapcsán az idegennyelv-tudásukat gyarapíthatják.

  Összefüggő nyári szakmai gyakorlat – Az előkészítés feladatai

  Példa egy számítástechnikai szakgimnáziumból

   

  A köznevelési és a szakképzésről szóló törvény minden szakgimnáziumi tanuló számára előír kötelező szakmai gyakorlatot. Ennek törvényi feltételeit és a gyakorlatban felmerülő feladatokat tekintjük át egy számítástechnikai szakgimnázium példáján keresztül.

  A szakképzési hozzájárulás megállapítása – A szakképzési hozzájárulás megállapítása

  A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.) úgy rendelkezik, hogy a szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.

  Az idézett szabály egyértelműsége miatt a gazdálkodók sok esetben elmulasztják a kötelezettség alapjának megállapítására vonatkozó szabályok alkalmazását.

  A duális képzések fejlesztése – Induló pályázatok

  Megváltozott piaci igények

   

  A magyarországi felsőoktatásra jellemző volt, hogy előtérbe helyezte az elméleti képzést, és nem volt elegendő lehetőség a gyakorlati képzésre az oktatás keretén belül. A munkáltatók részérő állandó igényként merül fel, és egyre szívesebben alkalmaznak gyakorlatközpontú oktatásból kikerülő munkaerőt.

  A megnövekedett munkaerőpiaci kereslet a felsőoktatási rendszer átalakítását tette szükségessé. A 2015/2016. tanévtől a felsőoktatásban is lehetőség van a gyakorlatorientált képzések mellett a duális képzések szervezésére.

  A képzési rendszerbe a felsőoktatási intézmények magukat a gazdálkodó szervezeteket is bevonják, és így valósul meg egy úgynevezett kooperatív képzési rendszer, azaz a duális képzés.

  Utazási költségtérítés – Tanulóknak, hallgatóknak

  A tanulóknak, hallgatóknak nem mindig sikerül otthonukhoz, lakóhelyükhöz közel külső szakmai gyakorlóhelyet találni, így gyakran előfordul, hogy a szakmai gyakorlatukra lakóhelyüktől eltérő, külső képzőhelyen kerül sor. Az utazás hosszú időt vehet igénybe, és magas költségekkel is járhat.

  Az emelés hatása a gyakorlati képzésben –

  Bérek 2017-ben és 2018-ban

   

  A Kormány a munka törvénykönyvének 153. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 2017. évre a 430/2016. (XII. 15) Korm. rendeletben határozta a meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegét.

  A rendelet különlegessége, hogy az idén szakít a hagyományos eljárással, és nemcsak a következő évre, hanem már 2018-ra is megállapítja a legalacsonyabb béreket.

  A gyakorlati képzésre elszámolható normatívák – A megállapítás szabályainak módosítása

  A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) 2016. nov. 18-i, illetve 2017. január 1-jei hatálybalépéssel módosította a 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet.

  Gyermekgondozási díj jogosultsága hallgatói jogviszonyban – A diplomás gyed

  Közel három éve annak, hogy a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói bizonyos feltétek teljesülése esetén gyermekgondozási díjat kaphatnak, ha 2013. december 31-ét követően született gyermekük. 2014. január 1-től kiegészült a gyerekgondozási díjra jogosultak köre, a köznyelvben diplomás gyedként elterjedt ellátási jogosultsággal.

  A nem főtevékenységként folytatott gyakorlati képzés – A státusz megállapításának kérdései

  A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.) 2016. január 1-jétől hatályos módosítása szerint a szakképzési hozzájárulás kötelezettség megállapítása tekintetében különös jelentősége van a „nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató” státusz meglétének, illetve hiányának.

  Mi jár a tanulónak, hallgatónak baleset esetén? – A juttatások adókötelezettsége

  A munkavédelem nélkülözhetetlen

   

  A tanulóknak, hallgatóknak a szakmai gyakorlat megkezdése előtt munkavédelmi oktatás keretében kell elsajátítaniuk a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos alapvető ismereteket. Azonban előfordulhat, hogy a gondos megelőzés ellenére a tanulókat, hallgatókat gyakorlatuk során a gyakorlóhelyen vagy a gyakorlóhelyre történő utazáskor baleset éri.

  A duális képzésben részt vevő hallgatók díjazása – A nyári adójogszabály-változások hatása

  A duális képzésben részt vevők díjazása

   

  A képzőhelyeknek a hatályos rendelkezések [a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) és a 230/2011. (VIII. 29.) kormányrendelet] szerint a hallgatói munkaszerződés alapján gyakorlati képzésben részesülő hallgatót a duális képzés teljes idejére, azaz az elméleti és a gyakorlati szakaszra egyaránt díjazásban kell részesíteni.

  Diákfoglalkoztatás a szünidőben

  Kötelező szakmai gyakorlat és nyári munkavállalás

  Vannak diákok, akiknek a tanév befejeztével kötelező szakmai gyakorlatukat kell tölteniük, emellett azonban munkát vállalnak, hogy a nyaralásra előteremtsék a megfelelő anyagi forrást.

  Hallgatói munkaszerződés – A díjazás adókötelezettsége

  A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezettek szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket teljesíthetik többek között az államilag támogatott létszám tekintetében gyakorlatigényes alapképzési szak vagy duális képzés keretében szervezett szakmai gyakorlattal. A szakmai gyakorlat megszervezésére külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött munkaszerződés alapján kerül sor.

  A szakképzési hozzájárulás alapjának meghatározása – Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóalap-kedvezmények

  Az általános szabályoktól eltérő szociális hozzájárulási adó alapjának meghatározására és a szakképzési hozzájárulási kötelezettség megállapítására vonatkozó szabályokat a 2016. évi februári számban korábban bemutattuk. Jelen cikkünkben az általános szabályokat és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóalap-kedvezményeket ismertetjük.

  Tanulószerződéssel rendelkező tanulók feladatai és juttatásai betegség esetén

  Kötelezettségek a gyakorlati képzőhely felé

   

  Igazolások betegség esetén

   

  Tanulószerződéssel rendelkező tanulóknak nem szabad elfelejteni, hogy betegségük esetén nemcsak az iskola felé kell orvosi igazolást kérniük a kezelőorvostól, hanem a gyakorlati képzőhely felé is igazolniuk kell, hogy miért nem tudnak részt venni a gyakorlati képzésen.

  Saját munkavállalók képzési költségének elszámolása

  Lehetőség: elszámolás a szakképzési hozzájárulás terhére

   

  A saját munkavállalók képzésének szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolása terén lényeges változás következett be 2016. január 1-jétől. Ezen a téren a legfontosabb változás a tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzésére vonatkozó létszámának figyelembevétele jelent.

  A gyakorlati képzők speciális bevallási kötelezettsége május 31-ig

  Előző számunkban áttekintettük a szakképzési hozzájárulás általános szabályok szerint történő elszámolásához, bevallásához kapcsolódó feladatokat.

  A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésekor tizenegy hónapban a havi tényleges adatok alapján előleg bevallást készítünk.

  Kiegészítő csökkentő tételek 2016. január 1-től

  Beruházáskiegészítő csökkentő tétel

  A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tételek elszámolásáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 2016. január 1-től hatályba lépett módosításával…

  A szakképzési hozzájárulás változásai

  A változások többsége 2016. január 1-jén lép hatályba.

   

  2015 folyamán két jogszabály módosításával jelentős változások történtek a szakképzési hozzájárulás szabályozásában.

   

   

  © Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva