Az adózási mód választásának következményei – A szakképzési hozzájárulási kötelezettség

Különbségek ás azonosságok

 

A szakképzési hozzájárulás alanyai a szervezeti formájuk függvényében különböző adózási mód között választhatnak. A választott adózási mód függvényében különbözően alakulnak a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok.

 

Az adózási mód szerint megkülönböztetjük

 

 • az átalányadózókat,
 • az egyszerűsített vállalkozói adózást választókat,
 • a kisadózókat és
 • a kisvállalati adóalanyokat.

 

A különböző adózási módok vonatkozásában a legmarkánsabb eltérés a szakképzési hozzájárulás tekintetében a gyakorlati képzéssel összefüggésben jelenik meg, de meghatározza azt is, hogy a szakképzési hozzájárulási kötelezettség megállapítására milyen szabályokat kell alkalmazni.

Először is azt kell leszögezni, hogy minden gazdálkodó előtt – adózási módtól függetlenül – nyitva álló lehetőség, hogy gyakorlati képzést szervezzen, de az ezzel kapcsolatos elszámolást már nagyban befolyásolja az adózási módra vonatkozó szabályozás.

Mik is ezek az eltérések?

 

Átalányadózás

 

Az átalányadózó a szakképzési hozzájárulási kötelezettségét az átalányadó megfizetésével teljesíti. Ez azt is jelenti, hogy a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.) szabályai szerint az átalányadózónak nincs a szakképzési hozzájárulással kapcsolatosan bevallási és elszámolási kötelezettsége.

Abban az esetben, ha az átalányadózó gyakorlati képző, akkor a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan sem érvényesítheti a képzési normatívát, illetve a gyakorlati képzéssel összefüggésben visszaigénylési jogosultsága sincs.

 

7

 

Kisadózó vállalkozások (kata)

 

A kisadózó vállalkozások tételes adóját választó kisadózó vállalkozások és kisadózók mentesülnek a kisadózónak nyújtott kifizetésekkel, más juttatásokkal, valamint a bejelentett kisadózónak az adóalanytól a tevékenységére, tagsági jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelmével összefüggő

 

 • vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése;
 • társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése;
 • a személyi jövedelemadó, járulékok és az egészségügyi hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése;
 • szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése alól.

 

A kisadózó vállalkozások mentesülése az előbbi kötelezettség alól azonban nem áll fenn a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel, illetve a kisadózónak nem minősülő személyek részére juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól.

Tehát a kisadózó vállalkozásnak például a munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban álló foglalkoztatottjaival összefüggésben az Szht. szabályai szerint a szakképzési hozzájárulást is meg kell állapítania, és az általános szabályok szerint a kötelezettségét gyakorlati képzéssel is teljesítheti.

A gyakorlati képzéssel kapcsolatos elszámolás vonatkozásában is az Szht. szabályai szerint kell eljárni.

 

Kisvállalati adóalanyok (kiva)

 

A kisvállalati adó adóalanya mentesül:

 

 • a társasági adó,
 • a szociális hozzájárulási adó, továbbá
 • a szakképzési hozzájárulás

 

bevallása és megfizetése alól.

 

A kisvállalati adóalanyok a szakképzési hozzájárulás alól teljes mentességet élveznek. Esetükben nincs szakképzési hozzájárulási kötelezettség, és ezért nem beszélhetünk arról sem, hogy a kötelezettséget gyakorlati képzéssel teljesítik.

Abban az esetben, ha a kisvállalati adó alanya gyakorlati képzést szervez, akkor sem merülhet fel a képzéssel összefüggésben elszámolás, illetve visszaigénylés.

 

Egyszerűsített vállalkozói adó (eva)

 

Az eva-adóalanyok a szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket nem az Szht., hanem a 2002. évi XLIII. tv. 16/A-a alapján állapítják meg, illetve teljesítik a kötelezettségüket.

Ha az eva-adózó szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján, vagy a tanulóval kötött tanulószerződés alapján közreműködik szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzésében, a bruttó kötelezettsége mértékéig számolhat el csökkentő tételt. Esetükben a gyakorlati képzéssel összefüggésben visszaigénylésre lehetőség nincs.

 

Matlné Kisari Erika

 

szak-button_2

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva