A szakképzési hozzájárulás kötelezettségének teljesítése

A hozzájárulásra kötelezettek a szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket teljesíthetik

  • gyakorlati képzés megszervezésével,
  • saját munkavállaló képzésével, illetve
  • az állami adóhatóság részére történő megfizetéssel.

Szakképzésben a gyakorlati képzés szervezhető együttműködési megállapodás alapján a szorgalmi időszakot meghaladó kötelező szakmai gyakorlatra, vagy a tanulóval kötött tanulószerződés
alapján a képzés időtartamára. Felsőoktatásban gyakorlatigényes alapképzési szakon illetve duális képzésben a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés, és az intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján.

 

Kissné Horváth Mariann
Saldo Zrt.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva