A szakképzés helyzete Veszprém megyében – Beszélgetés dr. Markovszky Györggyel, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a helyi Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság elnökével

Milyennek látja a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagságának körében a szakképzés, szűkebb értelemben véve a duális képzés helyzetét? Gondolunk itt a gazdálkodók és a tanulók vállalkozó kedvére.

 

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a helyi MFKB elnökeként közvetlen tapasztalatokkal rendelkezem a Veszprém megyei szakképzés helyzetéről.

A megye szakképzési helyzete az országos átlag feletti, de nem kiemelkedő, ami a szakképzésben részt vevők arányát illeti.

Veszprém megye gazdasága évről évre fejlődést mutat. Környezeti-természeti adottságai révén jelentős az idegenforgalma, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazat, emellett a legmeghatározóbb a feldolgozóipar, ezen belül a járműalkatrész-gyártás és a gépipar. Az elmúlt évek gazdaságélénkítő intézkedési nyomán ma már érezhető az építőipar aktivitása is.

Mindegyik ágazatban jellemző a szakképzett munkaerő hiánya. Ennek enyhítése, illetve a megye munkaerőpiaci igényeinek feltérképezése és érvényesítése érdekében kamaránk több területen is dolgozik.

Elsőként a GVI (Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet) megbízásából részt vállal a Szakiskola-kutatási program megvalósításában, melynek keretén belül a munkaadók és a szakiskolát végzett tanulók kérdőíves felmérése zajlik.

 

DSC_7979

dr. Markovszky György

 

A Szakiskola-kutatási program

 

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megkérdezi a munkaadókat a várható munkaerő-igényeikről, a betöltendő munkakörhöz tartozó szakképesítés megjelölésével. Ezzel igyekszünk elősegíteni, hogy a beiskolázás közelítsen a piaci felhasználhatósághoz.

A szakképzés másik jelentős szereplője maga a végzett tanuló, aki a felmérés alatt értékelheti a tanulmányai alatt megtapasztalt munkakörnyezetet, az elsajátított tudást, szakmájának megbecsültsége kapcsán.

 

A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkája

 

Másodsorban a Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkája révén, mely javaslatot tesz

 

 • a megyében folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és
 • a megyében indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira), valamint
 • a megyében a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésre (hiányszakképesítés).

 

A szakképzésben részvevő tanulók

A 2016. évi KIR-STAT adatok szerint a 2016/17-es tanévben Veszprém megyében

 • nappali tagozaton, szakképzési 9. évfolyamon 1364 fő,
 • érettségit követő 13. szakképzési évfolyamon 716 fő,
 • iskolai rendszerű felnőttoktatás keretében 631 fő

kezdte meg középiskolai tanulmányait.

 

Nappali tagozaton 173 fő rész-szakképesítést szerez.

 

A 2016/17-es tanévben

 • a tanulószerződéses képzésbe lépők száma (duális képzési jellegét alapul véve a 9. évfolyam nyári gyakorlatától kezdődően) 1060 fő,
 • az együttműködési megállapodással gyakorlatot teljesítők száma 1364 fő,

ami a lemorzsolódásokat, valamint az iskolai tanműhelyfejlesztést célzó pályázati támogatás kötelező létszámtartását leszámítva az összes beiskolázás közzel 85%-át teszi ki.

 

A-szakképzés-helyzete-abra_1

 

TANULÓSZERZŐDÉSEK SZÁMA
2016/17-es tanév hiány-szakképesítései beiskolázottak száma
Ács 0
Asztalos 47
Bányaipari technikus 0
Épület- és szerkezetlakatos 14
Festő, mázoló, tapétázó 50
Gazda 10
Gépgyártás-technológiai technikus 42
Gépi forgácsoló 90
Gyakorló ápoló 0
Gyakorló mentőápoló 0
Húsipari termékgyártó 8
Ipari gépész 0
Laboratóriumi technikus 20
Mezőgazdasági gépész 51
Női szabó 0
Szakács 170
Szerszámkészítő 12
Szociális gondozó és ápoló 34
Vájár 0
Villanyszerelő 45

 

A szakképző intézmények

 

A megyében

 

 • az állam által fenntartott szakképző intézmények száma: 21 (62%);
 • egyéb fenntartású: 13:
 • az egyházi intézmények száma: 7 (20%),
 • alapítványi intézmények száma: 5 (15%),
 • 1 (3%) intézményt pedig gazdasági társaság működtet.

 

Sok fontos képzési területen (gépészet, építőipar) nincs állami szakképző iskola Ajkán, Tapolcán, Devecserben és Sümegen. Megoldásként a megyei szakképzési centrumok felnőttoktatásban ajkai, tapolcai helyszíneken is kínálják levelező munkarendű képzéseiket e területeken.

A felnőttoktatás népszerűsítése, a második szakképesítés ingyenessége jelentős mozgást produkált az aktív korú lakosság körében. A kezdeti idegenkedést követően ma már minden tagintézmény 4-5 szakmát is kínál az átképzés, továbbképzés jegyében.

vkik-logo

A szakképzésben részvevő gazdálkodók

 

Nyilvántartásunk szerint jelenleg 765 vállalkozás végez vagy tanulószerződéssel, vagy együttműködési megállapodással, vagy egy időben mindkét képzési formában gyakorlati oktatást. Ezek a vállalkozások megfelelnek a szigorított törvényi előírásoknak, személyi és tárgyi feltételeikben alkalmasak a szakképesítések gyakorlati tudnivalóinak magas szintű oktatására.

Mesterlevelet szerzett oktatóink száma az országos átlaghoz mérve is kiemelkedő, 2014 és 2017 között 441 fő szerzett ilyen irányú kvalifikációt Veszprém megyében. Azok a gazdálkodó szervezetek, akik dolgozóikat vagy egyéni vállalkozóként önmagukat mérettették meg, komoly jövőképpel rendelkeznek a humántőke megerősítésében, elhivatottak, érdekeltek a megfelelő szaktudású utánpótlás nevelésében.

Az évről évre jelentkező problémát tehát a megyében nem a vállalkozások képzési hajlandósága jelenti, sokkal inkább a szakképző intézmények nem kellően átgondolt (mennyiségi és nem minőségi felvétel) és a későbbi piaci elhelyezkedést nem segítő beiskolázási szakmaajánlása.

 

Példa

Egy példa erre az érettségire épülő, fiúk körében is népszerű Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, melyből a megye a piac igényeihez mérten jóval magasabb számban képez, így értéktelenné válik a megszerzett képesítés.

Ennek ellenpéldája az Ipari gépész, Szerszámkészítő, valamint Épület- és szerkezetlakatos, melyből a beiskolázás alacsony számmal bír, az ipari kereslet ennek többszöröse.

Ma már a kiskereskedelmi forgalom javulása újra előtérbe helyezi az Eladó szakképesítésű munkavállalók keresletét is.

 

A megyei kamara feladatai

 

Veszprém megyében a gazdaság tükrében elmondható, hogy a tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő tanulókat alkalmazó vállalkozások legnagyobb arányban ipari tevékenységgel foglalkoznak. Őket követik a szolgáltatást nyújtó, majd pedig a kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások.

Megoldásra vár, hogy az építőiparban is elinduljon a duális képzésben részt vevő tanulók számának növekedése. Ennek érdekében az ágazatba tartozó szakmákat igyekszik a kamara népszerűsíteni pályaorientációs rendezvényein.

Fontos kiemelnünk, hogy a képzők közel negyede kamaránk önkéntes tagjainak soraiból kerül ki.

 

Számuk folyamatosan emelkedik, 2017 júliusában 721 vállalkozásból tagozatonkénti megoszlásban:

 • Ipari: 69,
 • Kereskedelmi: 29,
 • Szolgáltató: 63,
 • Kézműves: 17

egyben gyakorlati képzőhely is.

 

Foto2_4_5-oldalra

 

A megyei duális felsőfokú képzés

 

A megyében a duális képzés a veszprémi Pannon Egyetem részvételével elindult, de az évek során nem stabilizálódott a helyzete, elsősorban a nagyon kevés jelentkező hallgató miatt. Az alacsony létszámok egy-egy szakon vagy karon nem teszik lehetővé, hogy érdemi értékelést adjunk.

Az egyetem részéről pontosan az alacsony létszám okán nincs megfelelő motiváció, hogy önálló tanrendet alakítsanak ki az ebben a képzésben részt vevők számára. Ugyanakkor a hallgatókra is nagy terhet ró az előírt gyakorlati óraszám és szünidei gyakorlat. A meglévő hallgatólétszám nem teszi érdekelté az egyetemet, hogy ilyen irányú fejlesztéseket végrehajtson.

 

Milyen rendezvényekkel segíti a tanulókat a pályaorientációban a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara?

 

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számtalan, széles körű tájékozódást lehetővé tevő rendezvénnyel próbálja orientálni az általános iskola 6–7–8. osztályos tanulóit a szakképzés irányába.

 

A VKIK szerepvállalása a pályaorientáció területén

 

A Kamara segítséget nyújt a szakma- és iskolaválasztás előtt álló általános iskolai tanulóknak a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő helyes szakmaválasztás meghozatalában.

 

 • Célunk a pályaválasztás előtt álló diákok szakképzés felé irányítása, kiemelten a hiány- és keresett szakképesítésekben.
 • Feladatunk a pályaválasztással és pályaorientációval kapcsolatos tájékoztatás az általános iskolák felső tagozatos tanulói, szüleik, tanáraik körében.
 • Segítjük az eligazodást és tájékozódást a képzési kínálat, az oktatott szakmák terén, annak érdekében, hogy a megfelelő szakmaválasztással csökkenjen a lemorzsolódás, a későbbi pályaelhagyás, növekedjen a munkaerőpiacon való hatékony elhelyezkedés.

 

Rendezvények

Tájékoztató előadások oktatási intézményekben

A pályaorientációs munka egyik fő feladata. Ellátogattunk több iskolába, hogy a tanulókat, tanárokat és szüleiket tájékoztassuk a szakképzési lehetőségekről. Ez történt osztályfőnöki óra, szülői vagy tantestületi értekezlet keretében is. Az előadásunk prezi programmal elkészített modern és látványosan összeállított, ez fontos az infokommunikációs eszközökön felnőtt korosztálynál.

Az idén 6 szülői értekezleten jártunk, és 22 osztályfőnöki órát tartottunk.

 

Átfogó tájékoztatást nyújtottunk:

 • a szakmatanulás fontosságáról és lehetőségeiről,
 • a szakképzési változásokról,
 • a megyében meghatározott hiányszakmákról,
 • a tanulószerződéssel járó díjazásról,
 • az ösztöndíjrendszerről,
 • a Kamara által minősített gyakorlati képzőhelyekről.

 

Üzemlátogatások

Másik fő feladat üzemlátogatások megszervezése és lebonyolítása. Fontos, hogy a különböző rendezvényeken bemutatott és megismert szakmai tevékenységeket a tanulók valós körülmények között is láthassák, így még tisztább képet kaphatnak szakmaválasztásuk előtt.

Gyár- és üzemlátogatások megszervezésénél figyelembe kellett venni, hogy olyan vállalatokat keressünk fel, ahol lehetőleg hiányszakmában képeznek tanulókat, illetve több szakmát és komplex munkafeladatokat láthatnak a tanulók. Célszerű olyan helyre menni, ahol már a Kamara kapcsolattal rendelkezik, és szakközépiskolai tanulók gyakorlati oktatása zajlik. A megye egész területére elmentünk, az idén eddig 31 üzemlátogatás valósult meg, különböző szakmacsoportokban, fiúknak, lányoknak való szakmákat is bemutattunk.

 

Tanműhely-látogatások

Fontos, hogy a tanulók láthassák, hogy szakközépiskolai tanulmányaik első évében milyen körülmények között tanulhatnak. A tanműhelyek látogatása keretében az iskola bemutatása, a tanulható szakmák ismertetése, majd különböző taneszközök és célszerszámok kipróbálása zajlott.

A látogatások a szakközépiskolával egyeztetve, külön programként vagy iskolai nyílt nap keretében zajlottak, az idén 9 alkalommal jártunk szakközépiskolai tanműhely-látogatáson.

 

„SZAKMÁRA FEL!”

III. többfordulós mesterség- és szakmaismereti vetélkedő

Nagyszabású, többfordulós vetélkedőt hirdettünk általános iskolai felső tagozatos diákoknak 2017-ben negyedik alkalommal. A tanulókból alakult négyfős csapatoknak választaniuk kellett egy régi mesterséget vagy egy jelenkori szakmát, és azt egy összetett projektmunkán keresztül, különböző módokon kellett bemutatniuk.

Az első fordulóban interjút és fényképeket kellett készíteni, a második fordulóban cégért tervezni és szlogent írni. A harmadik forduló, egy szakmaismereti vetélkedő a Kamara székházában volt. A beérkezett munkákat kamarai és külsős tagokból álló szakmai zsűri értékelte.

A legjobb helyezést elérő csapatok tagjai értékes tárgyjutalomban, illetve minden résztvevő kisebb tárgyjutalomban részesült.

 

Szakmavilág Szakmabemutató Napok

A Szakmabemutató Napok segítséget nyújtottak az iskola- és pályaválasztás előtt álló tanulóknak a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő helyes szakmaválasztás meghozatalában. Fő célkitűzése, hogy a tanulók közvetlenül, gyakorló szakemberek bemutatóján keresztül ismerkedhessenek meg a különböző szakmákkal és szakképzési lehetőségekkel.

A külön standokon kiállító szakemberek látványos, gyakorlatias tevékenységek keretében mutatták be, tették „kézzelfoghatóvá” az egyes szakmákat, illetve a látogatók a szakemberektől személyesen kaphattak választ kérdéseikre, míg a Kamara tanácsadói tájékoztatást nyújtottak a szakközépiskolai továbbtanulási lehetőségekről.

A különböző helyszíneken, 10-12 standon várták a szakemberek a tanulókat. Igyekeztünk a lehető legváltozatosabb szakmákat bemutatni. 2016-ban Veszprémben 334 főt, Nagyvázsonyban 200 főt fogadtunk.

 

Pályaválasztási kiállítások

A Kamara minden évben, mint együttműködő partner, részt vesz a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által szervezett pályaválasztási kiállításokon.

Nagyvállalatok bemutatkozását szerveztük meg, a szakmai fórumon előadásokat tartunk, illetve a kamarai standon tanácsadók tájékoztatást nyújtanak a szakközépiskolai továbbtanulási lehetőségekről az érdeklődőknek.

 

Pályaválasztási Szakmai Nap

Meghívást kaptunk 2016 szeptemberében egy Tapolcai Önkormányzat által szervezett pályaválasztási rendezvényre. A rendezvény célja volt a Tapolca és környékbeli általános iskolás diákok pályaválasztási döntésének elősegítése.

A megjelent több száz szülő és tanuló részére három alkalommal is előadást tartottunk a szakmatanulási lehetőségekről, illetve a Kamara külön standon várta az érdeklődőket.

 

Foto3_4_5-oldalra

 

X. Szakma Sztár Fesztivál


Komplex feladat volt a Szakma Kiváló Tanulója Verseny döntőjére és fesztiváljára látogató diákok utaztatásának teljes körű szervezése és koordinálása.Az érdeklődő iskolák diákjai egynapos szakmai kirándulás keretében ingyenesen vehettek részt a rendezvényen, és étkezési csomagot is biztosítottunk számukra. Az utazók 83%-a általános iskolás, 17%-a szakközépiskolás tanuló és tanáraik voltak.

A megyéből 400 diák utaztatását szerveztük, 24 iskolából, 8 autóbusszal, 21 általános iskolából és 3 szakközépiskolából érkeztek a tanulók. A megye minden tankerületéből, lehetőség szerint falvakból és hátrányos helyzetű térségekből próbáltunk utaztatni diákokat.

 

Skills Hungary Nemzeti Döntő

A Budapesten megrendezett eseményre 3 iskolából 49 fő veszprémi szakközépiskolás és szakgimnazista végzős tanuló autóbusszal történő utazását szerveztük meg.

 

Szakmák Éjszakája

Idén áprilisban másodszor került megrendezésre a Szakmák Éjszakája programsorozat. Veszprém megyében négy különböző helyszínen közel nyolcvan programmal várták a Szakképzési Centrumok tagintézményeiben az érdeklődő általános iskolai tanulókat. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakoztunk társszervezőként.

Az egyik helyszín kamarai standjánál vártuk az érdeklődőket, és tájékoztatást nyújtottunk a szakközépiskolai továbbtanulási lehetőségekről, tanulószerződésről. A Kamara készítette a programsorozat szórólapjait és plakátjait, továbbá a diákok helyszínre utaztatásában vettünk részt, és kísértük a tanulókat a helyszínen.

 

Szakmai versenyek
Társszervezői voltunk több megyei versenynek is:

 • Az Ajkai Borsos Miklós Általános Iskolával együtt hirdettük meg az ajkai tankerület iskoláinak a II. Ezermester Vetélkedőt.
 • Ugyancsak társszervezői voltunk a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolában rendezett Fonalfűrészelő Versenynek, mellyel az iskola új technikatantermeit avatták fel.
 • A VSZC Ipari Szakközépiskola „Állj pályára!” pályaválasztási versenyének voltunk társszervezői novemberben.

 

Francz Magdolna

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva